Participating towns and cities

SlovakiaPrešov, Slovakia

Website:
Population:
88.680 inhabitants
Department:
Odbor dopravy, oddelenie dopravnej mobility.
Contact:
Andrascik
Hlavná 73, 080 01 Prešov
(++421) 051/3100229

Participation 2009

Activities within the week Activities within the week

Prešov organises activities during EUROPEANMOBILITYWEEK 2009, taking into account the annual theme.

All week
1. Výzva mesta Prešov smerovaná k občanom mesta „Do práce bez môjho auta“ - nechajte auto doma a tento týždeň použite na cestu do práce, do školy, za zábavou hromadnú dopravu, bicykel, choďte peši...
2. „Cestujte MHD a vyhrajte“ - žrebovanie jednorazových CL
Aj jedinou cestou MHD počas Európskeho týždňa mobility (16. 9 – 22. 9.) možno vyhrať zaujímavé ceny. Viac ciest = väčšia šanca vyhrať!
3. O životnom prostredí v Prešove a okolí, cyklistických a turistických chodníkoch a aktivitách čítajte v našom mestskom periodiku Prešovský večerník v sérii článkov uverejňovaných počas celého týždňa.
4. Otvorenie pešej zóny na Metodovej ulici
5. Dopravná výchova žiakov na dopravnom ihrisku na Jazdeckej ul. Medzinárodný atletický míting žiakov ZŠ „Citius-Altius-Fortius“
6. „Do mesta inak“ - netradičné dopravné prostriedky na pešej zóne
7. Propagačná jazda na novej cyklocestičke Bikoš (Sídlisko III) za účasti primátora mesta
8. „MAXimálne v pohybe“ – prekážková dráha pri MAX-e
9. „Primátorsky výstup na Stráž“ (Fintice) - turistická vychádzka
10. Dopravná výchova žiakov na dopravnom ihrisku na Jazdeckej ulici
DEŇ BEZ ÁUT - utorok 22.9.
11. Cestovanie mestskou hromadnou dopravou ZDARMA počas celého dňa
12. Detský cyklomaratón, in-line korčuľovanie, aktivity zdravotne postihnutých v okolí mestskej haly
13. Pre autá uzatvorené ulice Pod Šalgovíkom a Jána Pavla II., Pod Kamennou baňou

Permanent measures Permanent measures

Prešov implements one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.

New or improved bicycle facilities
Improvement of bicycle network (creation of new lanes, extension, renovation, signposting etc)
Pedestrianisation
Create or enlarge pedestrian streets
Public transport services
The development of accessible transport services for all

Car-free day Car-free day

Prešov carries out a Car-Free Day 2009 and closes off one or more streets to traffic, and opens it to pedestrians, cyclists and public transport.

Zone opened to residents on Car-Free Day:
Pešia zóna na Metodovej ulici - v dĺžke cca 250m, Metodova ul. priamo nadväzuje na Hlavnú ul., ktorá je vo svojej západnej časti pešou zónou a východná časť je zónou s dopravným obmedzením - výlučne pre premávku liniek mestkej hromadnej dopravy

Cyklocestička Bikoš – v dĺžke cca 570m, nadväzuje na jestvujúcu sieť cyklocestičiek v Prešove, je prepojením katastrálneho územia Prešova a susedného mesta Veľký Šariš