Participating towns and cities

CroatiaVukovar, Croatia

Website:
Population:
32.000 inhabitants
Department:
Upravni odjel za društvene djelatnosti
Contact:
Sinisa Mitrovic
Dr. F. Tuđmana 1
32000 Vukovar
(++385) 032 456 539
Vukovar already registered 3x for EUROPEANMOBILITYWEEK in: 2010 2009 2008

Participation 2009

Activities within the week Activities within the week

Vukovar organises activities during EUROPEANMOBILITYWEEK 2009, taking into account the annual theme.

All week
Grad Vukovar ove godine organizirati će nekoliko aktivnosti:

1. Upoznavanje/osvještavanje građana/ki putem propagandnog materijala o klimatskim promjenama, potrebi za kretanjem i čistim zrakom na području grada Vukovara

2. U suradnji sa Hrvatskim autoklubom uradit ćemo upoznavanje djece i građana s informativnim materijalom Hrvatskog autokluba "Sigurno i vješto u prometu" na području užeg centra grada Vukovara

3. U suradnji sa Proni centrom za socijalno podučavanje organizirati ćemo Javnu tribinu na Veleučilištu Lavoslav Ružička na temu "Europa i Vukovar"

4. U suradnji sa gradskom tvrtkom Komunalac d.o.o. osigurali smo sadnju stabala drveća Topola ili Javor na dva dječija igrališta; drveće će posaditi učenici/ce osnovnih škola (sportaši/ce mlađih uzrasnih kategorija) sa područja grada Vukovara skupa sa gradonačelnikom što je i simbolično jer je 21.09. Međunarodni dan mira pa će tako naše "drveće mira" pomoći u održavanju zraka, vode i zemljišta kao najvažnije komponente životne sredine

5. Školske prometne jedinice u suradnji sa Policijskom postajom Vukovar sudjelovati će u regulaciji prometa pri odlasku i povratku učenika prvih razreda u školu

6. Medijski apel kojim se pozivaju svi građani/ke da na dan 22.09. umjesto automobila više koriste bicikl kao prijevozno sredstvo ili da pješače

7. U suradnji sa Taekwondo klubom Borovo organizirat ćemo pokaznu vježbu borilačkih vještina i zdravog života uz bavljenje sportom

8. U suradnji sa Planinarskim društvom "Ravnica" organizirat ćemo prezentacijske štandove na kojima će se posjetitelji moći bolje upoznati sa ovim hobijem i vidjeti što se od opreme koristi u planinarstvu. Biti će predstavljena i izložba fotografija navedene udruge.

Permanent measures Permanent measures

Vukovar implements one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.

New or improved bicycle facilities
Improvement of bicycle network (creation of new lanes, extension, renovation, signposting etc)
Develop public bicycle hiring and sharing systems
Pedestrianisation
Create or enlarge pedestrian streets
Traffic calming and access control scheme
Speed reduction programmes in zones near schools
Mobility management
Adoption of school travel plans
Launch of awareness-raising campaigns
Elaboration of educational materials
Launch of seamless transport modes to facilitate access to business areas or other social areas