Participating towns and cities

FinlandTurku, Finland

Website:
Population:
189.930 inhabitants
Department:
Mobility services service area
Contact:
Stella Aaltonen
City of Turku
Yliopistonkatu 27
20100 Turku
(++358) (0)44 9075983

Participation 2011

Activities within the week Activities within the week

Turku organises activities during EUROPEANMOBILITYWEEK 2011, taking into account the annual theme.

All week
Kansallinen Etätyöpäivä 16.9.

Suomen ensimmäistä etätyöpäivää vietetään perjantaina 16. syyskuuta 2011. Työntekijöitä ja ammatinharjoittajia kannustetaan työskentelemään yhä useammin kotoa käsin tai joustavasti eri paikoista. Työnantajia rohkaistaan tarjoamaan työtekijöille mahdollisuus kokeilla etätyötä kansallisena etätyöpäivänä.

Liikuskelemalla aamuruuhkan aikaan Turun päärautatieaseman ympäristössä, on mahdollisuus törmätä joukkoon erikoisia etätyöntekijöitä. Tempaus tuo esiin etätyön pehmeämmän puolen, unohtamatta tiukkaa tehokkuutta. Päivän aikana Valonian työntekijöitä voi tavata etätyöskentelemästä esimerkiksi kirjastoista ja kaupungin kahviloista. Tule rohkeasti juttelemaan!

Etätyön tekemisen tapoja on yhtä monta kuin sen tekijää. Toiselle sopii lootus-asento sohvalla radion soittaessa uusimpia hittejä kun taas toinen keskittyy parhaiten kodin työpisteessä täydessä hiljaisuudessa. Etätyötä voidaan tehdä niin kahviloissa, kirjastoissa kuin muissakin julkisissa paikoissa. Syyt etätyön tekemiseen ovat myös moninaiset. Kodin ja työpaikan välinen matka saattaa olla pitkä tai työpaikalla toisinaan liikaa hälinää tai muita keskittymistä vaikeuttavia tekijöitä. Etätyön tekeminen antaa mahdollisuuden joustavampaan työtilojen käyttöön työnantajan näkökulmasta.

Etätyöpäivä tähtää näkemysten ja asenteiden muutokseen sekä etätyön positiivisten vaikutusten tunnistamiseen. Etätyöskentelyllä on monia myönteisiä vaikutuksia: etätyö kasvattaa työhyvinvointia, suojelee ympäristöä vähen-tämällä autoilua, parantaa työntekijöiden elämänlaatua sekä lisää tuottavuutta vähentäen myös kustannuksia.

Etätyöpäivä haastaa kaikki suomalaiset yritykset ja työntekijät mukaan etätyöpäivän viettoon osoitteessa www.etatyopaiva.fi


Mikä Turun kaupunkiseudun liikenteessä ottaa pannuun? - Keskustele liikenteestä 17.-18.9. Aura Street Market tapahtumassa

Valoniassa voi keskustella liikenteestä ja sen vaaranpaikoista Turussa ja kaupunkiseudulla la-su 17.-18.9. klo 11-17. Valonia kerää palautteen ja koostaa siitä listan tiedoksi kuntien liikennesuunnittelusta vastaaville.

Lisäksi Valonia järjestää ympäristökasvatuksen pajoja sekä kirjojen ja keskeneräisten käsitöiden ja käsityötarvikkeiden vaihtotorin yhteistyössä Taitokeskus Juseliuksen ja Kirjakahvilan kanssa. Näyttelytilassa voi viikonlopun aikana tutustua myös uuteen Puhdasta vettä kansalle ja kaloille -näyttelyyn ja Kestävän arjen avaimet -näyttelyyn.

Kirjanvaihtotorin idea on, että ihmiset voivat tuoda omia hyllyyn pölyttymään jääneitä kirjojaan ja ottaa tilalle uutta ja mielenkiintoista luettavaa. Jonkun vikaostos kun saattaa olla toiselle monta lukukertaa kestävä nautinto. Tarjolle tulevista kirjoista jokainen löytää varmasti itseään kiinnostavia kirjoja. Oma keskeneräinen käsityö voi puoles-taan herättää muissa inspiraation, joka voi antaa sille vielä uuden mahdollisuuden. Käsitöiden lisäksi vaihdettavana on myös mahdollisesti lankoja ja muita käsityötarvikkeita.

Kirjoja ja käsitöitä saa ottaa mukaansa niin monta kuin on tuonutkin - ehkä jopa enemmän. Valonian vaihtopiste on avoinna viikonloppuna molempina päivinä klo 11-17. Kirjoja ja käsitöitä vaihtopisteen ”pesämunaksi” vastaanotetaan 15.-16.9. klo 10-17 Valoniassa, osoitteessa vanha Suurtori 7. Lahjoittajaa luvataan hemmotella mehulla ja kekseillä! Lisätietoa koko tapahtumasta: www.aurastreetmarket.com


Ilman autoa kouluun -päivä kansainvälisenä Autottomana päivänä 22.9.

Valonia haastaa kaikki varsinaissuomalaiset koulut pitämään torstaina 22.9. Ilman autoa kouluun -päivän. Ensimmäisenä haasteeseen on vastannut kaarinalainen Piispanlähteen koulu, jossa koululaisten vanhempia kan-nustetaan kokeilemaan Kävelevä koulubussi -ideaa. Koulun vieressä on päiväkodin rakennustyömaa, joten liikenneturvallisuus koulun lähistöllä on koetuksella.

Teemapäivän tarkoituksena on, että vanhemmat saattaisivat lapsensa kouluun kävellen, pyörällä tai joukkoliiken-teellä. Isommat oppilaat tulisivat kouluun lihasvoimin tai joukkoliikenteellä. Tärkeintä on jättää henkilöauto (tai mopo, skootteri ja mopoauto) kotiin ja vähentää täten saattoliikenteen aiheuttamia vaaratilanteita koulun ympäris-tössä sekä liikenteen päästöjä.

Valonia kirjaa haasteen vastaanottaneiden koulujen nimet ja oppilasmäärän internetsivuilleen. Ilmoittautua voi Pirjo Rinteelle pirjo.i.rinne@valonia.fi tai p. 044-907 5985.

Kävelevä koulubussi
Hauska ja hyödyllinen tapa on järjestää koulumatkoille ns. Kävelevä koulubussi. Tällöin joku vanhemmista saat-taa kävellen kouluun oman lapsensa lisäksi muutaman muun lapsen. Turvallisinta on, jos yhdellä aikuisella on saatettavanaan enintään neljä alaluokkalaista. Yhteistyötä voi tehdä esimerkiksi vanhempainyhdistyksen tai ky-läyhdistyksen kanssa. Lisätietoa löytyy liikenneturvan internetsivuilta www.liikenneturva.fi.

”Mikä Kaarinan liikenteessä ottaa pannuun?” – keskustele liikenteestä 22.9.2011 (kellonaika vielä varmistumatta)

Valonia järjestää Autottomana päivänä Kaarinan kaupungintalolla tilaisuuden ilmaista mieleipiteensä liikenteen vaaranpaikoista ja järjestelyistä. Valonia kerää palautteen ja koostaa siitä listan tiedoksi kaupungin liikennesuunnittelusta vastaaville. Lisätietoja: www.valonia.fi.