Participating towns and cities

LithuaniaUtena, Lithuania

Website:
Population:
42.025 inhabitants
Contact:
Lena
Utenio a. 4, Utena
(++370) 389 43520

Participation 2011

Activities within the week Activities within the week

Utena organises activities during EUROPEANMOBILITYWEEK 2011, taking into account the annual theme.

All week
Informacijos sklaida: straipsniai spaudoje ir internetinėje svetainėje, lankstinukų platinimas renginių-akcijų metu; renginiai-akcijos Utenos rajono švietimo įstaigose ir mieste.