Participating towns and cities

SwedenEskilstuna, Sweden

Population:
107.949 inhabitants
Contact:
Sandra Lithman
Alva myrdals gata 5, 631 86 Eskilstuna
63186
(++46) 739500056

Participation 2011

Activities within the week Activities within the week

Eskilstuna organises activities during EUROPEANMOBILITYWEEK 2011, taking into account the annual theme.

All week
För tolfte året i rad är Eskilstuna med i den Europeiska mobilitetsveckan. Syftet med veckan är att uppmärksamma hållbara transporter och er som väljer alternativ till bilen. I år utmanar vi alla skolor i kommunen att gå, cykla eller åka buss till skolan den 22/9.

För elever och skolpersonal som av olika skäl inte har möjlighet att gå, cykla eller åka buss till skolan eller arbetet finns möjlighet att delta med någon annan aktivitet, till exempel en promenad under skoldagen den 22 september.

Vi hoppas att alla elever och skolpersonal antar utmaningen!

Inbjudan och anmäla till skolutmaningen, se www.eskilstuna.se/sv/Bygga-bo-och-miljo/Miljo/Hallbara-resor-och-transporter/Europeiska-mobilitetsveckan/Skolutmaningen/

Vi tar ansvar för en trygg och hållbar framtid - gör du?

-----------------------------
Teckningstävling www.eskilstuna.se/sv/Trafik-och-infrastruktur/Buss-flyg-och-tag/Busstrafik-i-Eskilstuna/Ny-trafik-december-2011/Teckningstavling/
Under våren har elever i skolår 1-5 fått chansen att designa en buss som ska tas i trafik i och med starten av den nya enklare busstrafiken i december 2011.

Teckningstävlingen arrangeras av Eskilstuna kommun och Länstrafiken Sörmland. Tävlingen går till så att skolorna tävlar klassvis och en jury väljer ut bidrag som allmänheten får rösta på. Dessa bidrag visas på konstmuseet 6-25 september och vinnaren utses under mobilitetsveckan. De vinnande bidragen kommer att målas på två bussar som sätts i trafik när den nya busstrafiken startar.

Permanent measures Permanent measures

Eskilstuna implements one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.

Public transport services
Improvement and extension of the public transport network (creation of HOV lanes for public transport modes, new stops, new lines, reserved areas etc)
Mobility management
Launch of awareness-raising campaigns

Car-free day Car-free day

Eskilstuna carries out a Car-Free Day 2011 and closes off one or more streets to traffic, and opens it to pedestrians, cyclists and public transport.

Zone opened to residents on Car-Free Day:
Nygatan