Participating towns and cities

LatviaJelgava's Local Government, Latvia

Population:
27.000 inhabitants
Department:
Public relation unit
Contact:
Jānis Erno
Pasta 37
3001 Jelgava Jelgava's Local Government
(++371) 63024934
Jelgava's Local Government already registered 4x for EUROPEANMOBILITYWEEK in: 2011 2008 2006 2005

Participation 2011

Activities within the week Activities within the week

Jelgava's Local Government organises activities during EUROPEANMOBILITYWEEK 2011, taking into account the annual theme.

All week
Eiropas Mobilitātes nedēļas ietvaros Jelgavas novada pašvaldībā plānotas aktivitātes iedzīvotāju informēšanai. Tā būs tematiska informācija novada mājas lapā, tāpat plānots veikt aptauju iedzīvotāju vidū, lai noskaidrotu viņu pārvietošanās paradumus un nepieciešamības infrastruktūras uzlabošanā.