Participating towns and cities

Croatia Zagreb (City of Zagreb) , Croatia

Website:
Population:
779.145 inhabitants
Department:
City Office for Economy, Environmental Sustainability and Strategic Planning
Contact:
Nina Mia Čikeš
Trg Stjepana Radića 1
10000 Zagreb
(++385) 1 658 5925

Participation 2013

Activities within the week Activities within the week

Zagreb (City of Zagreb) organises activities during EUROPEANMOBILITYWEEK 2013, taking into account the annual theme.

All week
“BAJK PLAC”
Kupi-prodaj-zamjeni
Otvaranje prvog biciklističkog placa u Zagrebu na Malom placu (Britanski trg). Mjesto druženja, informiranja, kupnje, prodaje i zamjene na temu bicikala.

Nextbike info štand za besplatnu registraciju građana u sustav javnih bicikala i besplatno testiranje bicikala, izlaganje nextbike servisne prikolice i cargo bicikla.
Cilj je prikazati uštede koje građani mogu postići korištenjem sustava javnih bicikala kao javnog gradskog prijevoza i čuvanjem vlastitih, naročito brdskih bicikala, za rekreaciju i slobodno vrijeme.


PRESS KONFERENCIJA
Gradonačelnik Grada Zagreba svečano potpisuje Povelju pristupanja Europskom tjednu mobilnosti 2013. uz predstavljanje programa aktivnosti. Press konferenciji će nazočiti predstavnici gradskih ureda, udruga, ustanova i tvrtki koje su sudjelovale u or¬ganizaciji Europskog tjedna mobilnosti 2013. u Zagrebu.

ZAŠTITA OZONSKOG SLOJA EDUKATIVNE RADIONICE
Sadnja stabala u dvorištima.
Uređenje jesenskog organskog vrta i postavljanje strašila, jesensko uređenje aroma vrta.
Pješačenje do škole, uočavanje neuobičajenih točaka, fotografiranje (za izložbu fotografija), dijeljenje letaka koje su učenici sami izradili o pred¬nostima pješačenja i vožnje biciklom.

Zajedničko vježbanje korisnika Doma za starije i nemoćne osobe „Sveti Josip“ i djece vrtića „Šumska jagoda“

Edukativni sat o prometu i zaštiti ozonskog sloja i čišćenje Medvednice.

Radionice na temu ETM
Niz radionica i predavanja vezano uz sigurno bicikliranje, sigurno vezanje bicikala, manje po¬pravke na biciklima i vožnju bicikla u zimskim uvjeti¬ma, a u cilju prenošenja znanja učenicima koji će to znanje dalje prenositi svojim školskim kolegama, a učenici škole će taj dan dokumentirati kamerama i fotografijama.

NASTAVNI SAT NA TEMU “ZA ČISTI ZRAK-NA TEBI JE RED!”
U 115 osnovnih škola Grada Zagreba održat će se nastavni sat na ovogodišnju temu ETM-a.

Radionice na temu “Za čisti zrak-na tebi je red!”
Tijekom cijelog tjedna svi vrtići provode radionice na ovogodišnju temu ETM-a.

Vožnja vlakom vrtićke djece iz DV „Sesvete“ na relaciji Sesvete – Glavni kolodvor i natrag.

EKO ZONE POTOKA KUSTOŠAK
Virtualna prezentacija sadržaja i lokacija tabli buduće poučne staze. Šetnja uz potok Kustošak i jezerce do Udruge Fala

ISPITIVANJE KVALITETE ZRAKA POKRETNIM EKOLOŠKIM LABORATORIJEM (PEL)
Predavanje za učenike osnovnih i srednjih škola
Cilj predavanja je educirati djecu i mlade o važno¬sti zaštite okoliša i prirodne sredine te promicanje ekoloških spoznaja kroz podizanje njihove ekološke svijesti. Edukacijski program školske djece o zaštiti zraka koncipiran je kroz predavanja i prezentacijska mjerenja Pokretnim ekološkim laboratorijem.

“KAD-TAD” BESPLATNI TEČAJ PRVE PO¬MOĆI ZA BICIKLISTE
Tečaj je namijenjen svima koji žele steći osnovno znanje o pružanju prve pomoći kao i obnoviti pos¬tojeće, a namijenjen je korisnicima bicikla. Naučite kako pomoći sebi i drugima u slučaju nezgode.

“nextbike“ INFO PUNKTOVI
Kako funkcionira sustav javnih gradskih bicika¬la te kako i zašto ga koristiti. Besplatna edukacija i registracija građana u sustav javnih bicikala, be¬splatno testiranje bicikala. Izložit ćemo replike ter¬minal, cargo bike, servisni bicikl, podjela brošura, i mali pokloni naših sponzora za građane.


CIVITAS ELAN INFO-PUNKT
• Promocija EU projekata CIVITAS ELAN, PRESTO, TRAILBLAZER, CH4LLENGE; razgovori s građanima, podjela promo materijala
• Anketno istraživanje „Planiranje održive mobilnosti u gradovima – planiranje za ljude“
• Info centar ETM-a 2013; informacije o pro¬gramu tjedna i odgovarajući promo-materijali
• Posterska prezentacija „EU Projekti i održiva mobilnost“


O SIGURNOSTI U PROMETU
PU Zagrebačka organizira edukaciju djece iz dječ¬jih vrtića o sigurnosti u prometu „Upoznavanje s pro¬metnim policajcem“. Sudjeluju: DV „Krijesnice“, DV „Vjeverica“, DV „Špansko“, DV „En ten tini“ DV Matije Gupca.

„ŠTO SE NALAZI U ZRAKU?“
Upoznavanje djece starijeg vrtićkog uzrasta sa značajem zračnog omotača i njegovog onečišćen¬ja, značaju zraka i tipovima kemijskog i biološkog onečišćenja zraka izgleda alergene biljke ambrozije i njezinog utjecaja na kvalitetu života alergičara. Sud¬jeluju djeca vrtićke dobi iz DV Sv. Angele Merici.

OKRUGLI STOL U TEHNIČKOM MUZEJU
- Provođenje Zagrebačke strategije u 2012. Godini
- Sloboda kretanja unutar EU;
- Prijedlog za povećanje mobilnosti za osobe s in-validitetom u Gradu Zagrebu;

KRENIMO VRTIĆI
Djeca vrtičke i predškolske dobi tijekom trajanja Europskog tjedna mobilnosti u svojim vrtićima iz¬rađuju plakate i fotografiraju, prisustvuju predavan¬jima, razgovorima i prezentacijama na temu kretan¬ja i poboljšanja zdravog življenja u Gradu Zagrebu

EDUKACIJA MLADIH NA TEMU ETM
Obilazak edukativne poučne staze Šestinski dol
Radionica – kako peremo ručice
Međugeneracijska hortikulturna i aroma-terapi¬jska radionica - sadnja sadnica u vrtu Doma „Sveti Josip“. Izrada i punjenje mirisnih vrećica od lavan¬dina cvijeta.
Posjet djece vrtićke dobi edukativnoj poučnoj stazi Šestinski dol.


ETM U TEHNIČKOM MUZEJU
Predavanje “Dva lica ozona”
Radionica Meteorološka postaja Tehničkog muzeja u dvorištu.

“The best age” Predavanje i radionica za osobe starije dobi
“The best age” projekt promovira kretanje i ak¬tivno sudjelovanje u događajima trećoj životnoj dobi.

Prezentacija “Dizalice topline” – ušteda energije i smanjeno onečišćenje u prostoru postava Obnovljivi izvori i energetska učinkovitost.

OKRUGLI STOL – „ ODRŽIVA MOBILNOST U GRADOVIMA“
1. Organization and traffic system for the Inte¬gratet passenger service / Organizacija i tarifni sustav za integrirani prijevoz putnika
2. CH4LLENGE – izazovi u planiranju održive mobilnosti
3. Plan održive mobilnosti u gradovima – Planiranje za ljude
4. Pilot projekt: Sustav javnih bicikala u Gradu Zagrebu
5. Održiva mobilnost građana Hrvatske – Primjer Županije Varaždinske
6. Praktična iskustva implementacije treninga Eko-vožnje

“nextbike“ PREZENTACIJA I RADIONICA ZA GRAĐANSTVO
Kako funkcionira sustav gradskih bicikala, te kako i zašto ga koristiti.

VOŽNJA DJECE VRTIĆKE DOBI U NISKOPODNOM TRAMVAJU ZET-a (s animatorom).
Odlazak tramvajem djece iz DV Prečko (s okretišta Prečko) u posjet djeci u DV “Duga” (okretište Borongaj), djeca iz DV „Duga“ pripremiti će program dobrodošlice.
Odlazak tramvajem djece iz DV „Petar Pan“ (s okretišta Črnomerec) u posjet djeci u DV „Sunce“ (okretište Dubec), djeca iz DV „Sunce“pripremiti će program dobrodošlice .


EKO vrt
Jesenska sjetva u eko vrtu
Učimo u prirodi odlaskom na izlet na eko imanje Dorotić. Poučna staza, branje jabuka, trešenje voća, upoznavanje s domaćim i šumskim životinjama

ŠETNJA KROZ PRIRODU
Nordijsko hodanje, šetnja, rekreacija, zdravstvena mjeren¬ja (gustoća kostiju, glukoza u krvi, vaganja na analitičkoj vagi, savjetovanje o prehrani)

Prezentacija Citroena C Zero, automobila na 100% električni pogon u dvorištu Tehničkog Muzeja.

Prezentacija projekta električnog bicikla, Pro–e–bike u prostoru postava Obnovljivi izvori i energetska učinkovitost i dvorište Tehničkog Muzeja.

Predstavljanje odjela Obnovljivi izvori i energets¬ka učinkovitost u funkciji promocije čišćeg okoliša, prostor istoimenog postava u Tehničkom muzeju.

“Mali sam, ali vozim“ igraonica za najmlađe
Djeca iz dječjeg vrtića Botinec koji godinama pro¬vode projekt Biciklom u vrtić pozivaju svoje vršnjake da nauče sve o ponašanju u prometu kroz razgovor, priče i igre prilagođene predškolskoj dobi.
Djeca vrtićke dobi vježbat će pravilnu vožnju bicik¬lom na nasipu i priređenom poligonu.

“GDJE TRAMVAJI SPAVAJU?”
Posjet djece iz DV „Bajka“ spremištu tramvaja Trešnjevka (Reimza) i posjet djece DV I. B Mažuranić spremištu tramvaja Dubrava.

VOŽNJA DJECE VRTIĆKE DOBI NISKO¬PODNIM TRAMVAJEM TIP.2200
Jedna skupina djece i 2 odgajatelja voze se tramvajem od okretišta u Dupcu do okretišta na Črnomercu. Tamo ih dočekuju djeca iz drugog vrtića gdje će biti zajedničko druženje. Nakon toga djeca ponovo odlaze tramvajem u Dubec i svoj vrtić.

EDUKATIVNE RADIONICE NA TEMU ETM
Radionica- kako peremo ručice
Prof.dr.sc. Hrvoje Pintarić, prim.dr. med. – preda¬vanje „Fizička aktivnost i bolesti srca i krvnih žila“
Čišćenje okoliša škole u suradnji s Čistoćom

„ŠTO SE NALAZI U ZRAKU?“
Dolazak stručnjaka iz ZZJZ DR. Andrija Štampar u DV „Petar Pan“ gdje će održati prezentacija o značaju zraka i tipovima kemijskog i biološkog onečišćenja zraka.

„DAN OTVORENIH VRATA CENTRA ZA REHABILITACIJU SILVER“
Posjet djece vrtića i škola uz prezentaciju programa koji se odnose na orijentaciju i mobilitet u prostoru slijepih i slabovidnih osoba. Simulacija kretanja slijepe osobe uz pomoć psa vodiča – prolazak staze s preprekama, simulacija kretanja slijepe osobe pomoću tehnike štapa.
TEMA: Za jednakost svih - solidarnost i poštivanje različitosti
- OŠ Mlinarska, 18. 09. 2013. (za učenike 6-ih razre¬da)
TEMA: Uključite i nas - sada je naš red
- Privatna gimnazija i ekonomska škola, Futura.

PROMOCIJA “POLIGONA MOBILNOSTI”
- Promocija poligona mobilnosti za osobe s invaliditetom na Jarunskom jezeru
- Obilazak kupališta, sunčališta i nadstrešnice
- Demonstracija kreativnog rada gradskih udruga osoba s invaliditetom


KUMICE S DOLCA
Petkom i subotom, od proljeća do jeseni, od 8 do 13 sati, kod spomenika Kumici u sklopu projekta Zagrebački vremeplov, proizvođači s obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava s područja grada Zagreba, odjeveni u narodne nošnje prodaju isključivo proizvode s domaćih okućnica: sezonsko voće, povrće,med... oživljavajući sjećanje na tisuće žena - kumica, koje su kroz stoljeća hranile Zagrepčane.
Uključenje projekta „Kumice s Dolca“ u Europski tjedan mobilnosti ima za cilj potaknuti građane na konzumiranje zdrave hrane koja osigurava vitalnost, a sukladno tome i mobilnost.EDUKACIJE NA TEMU ETM
Dom „Sveti Josip“- nordijsko hodanje i vježbe istezanja na šumskoj stazi
Skupina djece vrtićke dobi odlazi u obilazak edu¬kativne poučne staze Šestinski dol i odlazak u posjet u eko imanje u Poljoprivrednu školu, Dubrava

Grupna gimnastika, ples, sportsko rekreacijske igre, radionice, reciklaže, mjerenje krvnog tlaka i težine
Prof.dr.sc. Hrvoje Pintarić, prim.dr. med., održat će predavanje „Fizička aktivnost i bolesti srca i krvnih žila“
Radionica – kako peremo ručice.

Predavanje “Na Sleme, na Sleme” povodom 50 godina žičare Sljeme u prostoru istoimene izložbe u Tehničkom muzeju.

ISPITIVANJE KVALITETE ZRAKA POKRET¬NIM EKOLOŠKIM LABORATORIJEM (PEL)
Grad Zagreb će u suradnji s tvrtkom Dvokut ECRO d.o.o. mjeriti razliku u kvaliteti zraka prosječnog radnog dana, subote i na dan zatvaranja prometa u središtu grada.


“Biciklom na film” Biciklistički filmovi koje još niste pogledali
Uživajte u kolažu biciklističkih kratkih filmo¬va sve do 20,30 sati kada počinje cjelovečernji film iznenađenja.

„Dukatova biciklistička utrka „ZDRAVA NAVIKA“
Dukat drugu godinu zaredom organizira jesensku biciklističku utrku „Zdrava navika“, s ciljem promi¬canja biciklizma kao ekološki prihvatljivog načina prijevoza te brige o zdravlju i zdravim životnim na¬vikama. Utrka je rekreativnog karaktera i otvore¬na za sve koji žele započeti dan zdravom navikom i odmjeriti svoje snage na biciklističkoj stazi. Utrka se vozi oko Jarunskog jezera, dok će Dukatino utr¬ka za djecu okupiti najmlađe ljubitelje pedaliranja u kraćoj utrci od 700 metara. Sve sudionike očekuje natjecateljska majica i Dukatov poklon iznenađen-ja te zdravi piknik s ukusnim Dukatovim mliječnim proizvodima.
Sudjelovanje na utrci je besplatno, a građani se mogu prijaviti na www.dukat.hr

EKO VOŽNJA
Praktični trening EKO-vožnje održat će se ispred zgrade HAK-a.

BESPLATNO BICIKLOM
HŽ Putnički prijevoz i ove godine omogućiti be¬splatan prijevoz bicikala u zoni gradskog prijevoza (unutar stajališta Podsused - Sesvetski Kraljevec - Mavračići - Odra).


PROMENADNI KONCERTI NA ZRINJEVCU
Nastup ansambla Lado.
Plešete li? Poželite li se ponekad, barem na trenutak, vratiti u prošlost? Projekt „Promenadni koncerti na Zrinjevcu“ odvest će Vas u svijet glazbe i običaja minulih vremena, ondje gdje je tradicija utisnuta u prostor, zvukove i ljude. Uključenje projekta u Europski tjedan mobilnosti ima za cilj potaknuti građane da borave na otvorenom, plešu, voze se fijakerom što doprinosi boljem općem raspoloženju i mobilnosti.

ZGFORUM
• Promocija EU projekata CIVITAS ELAN, PRESTO, TRAILBLAZER, CH4LLENGE; razgovori s građanima, podjela promo materijala
• Anketno istraživanje „Planiranje održive mobilnosti u gradovima – planiranje za ljude“
• Info centar ETM 2013.; informacije o pro¬gramu tjedna i odgovarajući promo-materijali.

kvARTura – VRATA ŠIROM OTVORENA
Predstava ŠEGRT HLAPIĆ
Prezentacija folklorne igraonice LICITARSKO SRCE (pozornica i pored)
Akrobacija na svili - prezentacija i radionica (pored igrališta)
Žonglerska i lutkarska radionica te prezentacija (pored igrališta)
Koncert CRTIĆ ME DO (pozornica)
Likovna radionica i izložba (pored igrališta)
Letci o programima Centra dijelit će se uz ostale materijale na štandovima.
Radionica i izložba SUSRET TRADICIJE, INOVACI¬JE I RECIKLAŽE (pored igrališta)
Radionica bubnjanja (pored igrališta)
Prezentacija novih plesnih programa Centra (break dance, street dance...) (pozornica)
DJ VENOM - prezentacija DJ radionice (pozornica)
Plesna predstava KAKTI LEWIS (velika dvorana, Ilica 208)
Predstava DJEVOJČICA S REZERVNOM GLAVOM (pozornica)
Projekcija filma MASKA;Europski tjedan mobilno¬sti u kvartu Črnomerec 2012. i PONOĆ U PARIZU i (livada)

ULICA GRAĐANIMA
• Čanićeva, Trg Francuske Republike, Trg dr. Franje Tuđmana
Udruga FALA-predstavljanje mini ponija Miška (mogućnost jahanja)
DV Petar Pan:
- radionica reciklaže - izrada instrumenata
- tradicijske dječje igre
- likovna radionica i izložba radova
- čisti zrak – poligon, radionica i prezentacija
Izviđački odred Eukalyptus:
- štand s materijalima
- prezentacija i radionica čvorologije
- izviđačke igre (oko igrališta, na travi)
Društvo za športsku rekreaciju Črnomerec:
- poligoni spretnosti
- nordijsko hodanje i prikaz vježbi za umirovljenike
- ping pong
- turnir u futsalu

„BIKE PLAC“
Druženje sa biciklističkim ambasadorima MFF-a na Britancu.

MMF TULUM
Početak noćne vožnje biciklima do BIC-a, po dolasku u BIC počinje MFF tulum i pripreme za Žbicu

DAN BEZ AUTOMOBILA

INFO ŠTAND UDRUGE MOJ BICIKL

“ZAGREBAČKA ŽBICA”
Zagrebačka Žbica je vožnja biciklima zagrebačkim ulicama sa ciljem promicanja tolerancije i prometne kulture među svim učesnicima u prometu. Ove go¬dine krećemo sa Cvjetnog trga točno u podne i na¬kon vožnje duge 6 km kroz Zagreb vraćamo se na Cvjetni. Vožnjom zagrebačkim ulicama završiti ćemo aktivnosti obilježavanja Europskog tjedna mobilno¬sti te vas pozivamo da nam se pridružite. U vožnji će sudjelovati predstavnici partnerskih organizacija, predstavnici Grada zagreba, partnerskih organizaci¬ja, Sudjelovanje CIVITAS i PRESTO tima, Hrvatske udruge leukemije i limfoma i drugih.
Dodatne informacije na www.mojbicikl.hr ili u BIC-u, Tomašićeva 10.

BESPLATNO BICIKLOM
HŽ Putnički prijevoz i ove godine omogućiti besplatan prijevoz bicikala u zoni gradskog prijevoza (unutar stajališta Podsused - Sesvetski Kraljevec - Mavračići - Odra).

nextbike info štand - “Zagrebačka Žbica”
Poziv: „novinari voze Žbicu“ na nextbike biciklima kako bi mogli dati ocjenu samih bicikala i cjelokup¬nog sustava, od registracije do najma i povrata bici¬kala na stanicama. Smjer kretanja: Tehnički muzej (najam bicikala na stanici) - Gundulićeva (povrat bicikala na nextbike stanici) – Cvjetni trg (zajedničko fotografiranje)

KAMPANJA „ZA POKRET“ SAVEZA DRUŠTAVA DISTROFIČARA HRVATSKE – SDDH
• Info štand: Zagreb, Beli Manastir, Bjelovar, Čakovec, Daruvar, Donja Stubica, Karlovac, Kaštel Novi, Koprivnica, Krapina, Križevci, Kutina, Osijek, Požega, Pula, Rijeka, Samobor i Sv. Nedjelja, Sisak, Slatina, Slavonski Brod, Split, Trogir, Varaždin, Vinkovci, Virovitica, Zadar i Zlatar.
SDDH će provesti Kampanju „Za pokret“ kao nas¬tavak aktivnosti Kampanje „Zelene vrpce“ čija je proved¬ba započela 21. svibnja – na Nacionalni dan oboljelih od neuromuskularnih bolesti posebno usmjerenih oboljelima od Duchenne mišićne distrofije. Udruge članice SDDH podržat će obilježavanje Europskog tjedna mobilnosti pro-vođenjem prikladnih aktivnosti na info štandovima i isti-canjem obilježja ETM-a.

Bikes4Life
Oslikavanje biciklističke trake u produžetku Tes¬line ulice, kako bi se ukazala važnost i potreba osig¬uravanja kvalitetne biciklističke infrastrukture. U projekt će se uključiti umjetnici, učenici i svi zaint¬eresirani građani! Obitelji s djecom su dobrodošle, boje su osigurane!

DAN BEZ AUTOMOBILA NA ČRNOMERCU
PD Risnjak i Udruga Cinkuši – proslava Dana Risnjaka (Dobri duh) – doček pješaka iz smjera Stopuščak i prikazivanje filma prošlogodišnjeg dana mobilnosti
HSPD Sljeme Šestine – nastup najmlađe dječje folklorne skupine

Permanent measures Permanent measures

Zagreb (City of Zagreb) implements one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.

New or improved bicycle facilities
Improvement of bicycle network (creation of new lanes, extension, renovation, signposting etc)
Develop public bicycle hiring and sharing systems
Improvement of bicycle facilities (parking, locks etc)
Pedestrianisation
Create or enlarge pedestrian streets
Improvement of infrastructure (new foot bridges, pavements, road crossings, zebra crossings etc)
Extension or creation of new greenways
Public transport services
Improvement and extension of the public transport network (creation of HOV lanes for public transport modes, new stops, new lines, reserved areas etc)
Use of ecological vehicles for public transport fleets
Development of new technologies to improve public transport
The development of accessible transport services for all
Traffic calming and access control scheme
Speed reduction programmes in zones near schools
Accessibilities
Create the tactile pavements
Create wheelchair ramps
Lowering of pavements
Elaboration of sound devices in traffic lights
Removal of architectonic barriers
New forms of vehicle use and ownership
Responsible car-use (eco-driving etc)
Use of clean vehicles
Freight distribution
Use of clean vehicles
Mobility management
Create/establish mobility centers and on-line information services (eg travel planner)
Launch of awareness-raising campaigns

Car-free day Car-free day

Zagreb (City of Zagreb) carries out a Car-Free Day 2013 and closes off one or more streets to traffic, and opens it to pedestrians, cyclists and public transport.

Zone opened to residents on Car-Free Day:
ZABRANA PROMETA MOTORNIM VOZILIMA U UŽEM SREDIŠTU GRADA
Područje omeđeno Gundulićevom, Mesničkom, Gornjim gradom, Jurišićevom, Palmotićevom, Boškovićevom i Hebrangovom.
08,00 - 22,00 sata
Organizator: Grad Zagreb, Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo i promet, PU ZAGREBAČKA, Odjel za sigurnost cestovnog prometa

'ULICA PJEŠACIMA'
• Čanićeva ulica – zatvorena za promet vozilima i predaje se pješacima uz bogat program (likovne radionice, igre, druženje, …)
Organizator: Vijeće gradske četvrti Črnomerec