Participating towns and cities

NetherlandsHelmond, Netherlands

Website:
Population:
92.000 inhabitants
Contact:
René Spaan
Weg op Den Heuvel 35
5701 NV Helmond
(++31) 618591009
Helmond already registered 10x for EUROPEANMOBILITYWEEK in: 2021 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005

Participation 2013

Activities within the week Activities within the week

Helmond organises activities during EUROPEANMOBILITYWEEK 2013, taking into account the annual theme.

All week
Actie: Braintrigger Mobility Challenge
DOELGROEP: GROEPEN 7 EN 8 BASISSCHOLEN

Inhoud actie:
De gemeente organiseert in samenwerking met het Helmondse automotieve bedrijf Benteler (winnaar eCarTec Award)het BrainTrigger Mobility Challenge.
We dagen kinderen uit om hun toekomstige vervoer naar het Voortgezet Onderwijs nóg milieuvriendelijker te maken. Tijdens een leuke workshop in de klas komen de kinderen tot creatieve ideeën die ze uitwerken en presenteren op een speciale website.

www.braintrigger.nl
www.ontdekfabriek.nl


Actie: GROENE VOETSTAPPEN
DOELGROEP: KINDEREN BASISSCHOLEN

Inhoud actie:
Voor elk kind dat lopend, fietsend of steppend op school komt, krijgt de school een Groene Voetstap. De school met de meeste Groene Voetstappen krijgt een leuke prijs. De actie "Groene Voetstappen" is een initiatief van Klimaatverbond Nederland en heeft als doel kinderen meer bewust te maken over het milieu. De gemeente Helmond heeft hier inmiddels een eigen Mr. Green verbonden.

www.groenevoetstappen.nl

Actie: BAND OP SPANNING
DOELGROEP: AUTOMOBILISTEN
zaterdag 21 september 2013

Band op Spanning: In iedere gemeente wordt aan alle inwoners/bezoekers aangeboden een controle uit te voeren van de
bandenspanning. Zodoende worden zij bewust gemaakt van de gevolgen van een te lage bandenspanning op de veiligheid en het brandstofverbruik.
Automobilisten worden aangesproken en voorgelicht. Vervolgens wordt hen de service aangeboden. Indien nodig worden de banden op spanning gebracht.

Activiteit van Stichting Band op Spanning
www.bandopspanning.nl
www.bandenpomp.nl

Actie: FIETS EN WIN
DOELGROEP: BURGERS

De gemeente Helmond doet er alles aan om fietsen nog leuker, veiliger en voordeliger te maken. Het fietsnetwerk vervolmaken bijvoorbeeld, het aantal gratis en bewaakte stallingen verbeteren en uitbreiden, fietsdiefstal bestrijden en zorgen voor optimale verkeersveiligheid voor fietsers. Via een speciale actie Fiets en win wordt het fietsen nog aantrekkelijker gemaakt.

www.helmond.nl/waaromdaarom

Actie: FIETSEN GRAVEREN
DOELGROEP: BURGERS

Tijdens de Europese mobiliteitsweek (Helmond, goed op weg!) kunnen fietsen worden gegraveerd.

Symposium "Smart technology - smart people"
In het kader van de European Mobility Week en ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van Beter Bereikbaar Zuidoost-Brabant (BBZOB) wordt op de AutomotiveCampusNL op vrijdag 20 september een symposium gehouden. Het thema is “Smart mobility – smart people” van technologie naar mobiliteitsoplossingen: nu de mens centraal.

Het ontwikkelen en testen van technologie om de verkeersdoorstroming te verbeteren heeft de laatste jaren een vlucht genomen in Zuidoost-Brabant. Intelligente Transport Systemen (ITS) en mobiliteitstechnieken zijn ontwikkeld met als doel: minder files, meer veiligheid en minder uitstoot van schadelijke stoffen door het verkeer. Maar is de eindgebruiker ook bereid deze toekomstige slimme technologieën te accepteren en toe te passen? Tijdens het symposium zal hierover tijdens interactieve sessies met professionele weggebruikers, overheid, kennisinstellingen en het bedrijfsleven van gedachten gewisseld worden om inspiratie op te doen. Burgemeester en voorzitter van BBZOB Elly Blanksma zal de start van het symposium verrichten.



www.helmond.nl/goedopweg