Participating towns and cities

Republic of North MacedoniaНеготино, Republic of North Macedonia

Population:
19.200 inhabitants
Department:
Одделение за урбанизам и заштита на животна средина
Contact:
Mitko Tolovski
ул. Ацо Аџи Илов бр.2
Неготино
(++389) 076/212-094
Неготино already registered 5x for EUROPEANMOBILITYWEEK in: 2019 2018 2017 2016 2015

Participation 2015

Car-free day Car-free day

Неготино carries out a Car-Free Day 2015 and closes off one or more streets to traffic, and opens it to pedestrians, cyclists and public transport.

Zone opened to residents on Car-Free Day:
Агенда за обележувње на "Европската недела на мобилност" ДЕН БЕЗ АВТОМОБИЛИ

Дата и време:
18.09.2015 година; 11.00 – 14.00 часот


Локација:
улица “ПАРТИЗАНСКА“ –НЕГОТИНО
(Се затвара за Сообраќај од просторот пред единасеткатницата до раскрсницата со улица Цандо Кожинков во должина од 1 км и се резервира за велосипедисти, пешаци и друг алтрантивен транспорт)

Целна Група: Граѓани, Совет на млади, преставници на СВР Велес ПС Неготино, медиуми, јавна администрација, здруженија на гарѓани

ОРГАНИЗАТОР
ОПШТИНА НЕГОТИНО


Национален координатор:
Министерство за животна средина и просторно планирање на Република Македонија

Партнери во активноста:
Европската Делегација во РМ и ЕУ Инфоцентарот во Скопје

11,00 – 11,30 часот
Разгледување на поставена ликовна изложба на тема:
Избери, Промени, Комбинирај

11,30 – 12,00 часот
Земање на учество на дечиња од Детската градинка “Фемо Кулаков“ со давање на свој придонес во заштитата на животната средина и користењето на алтернативни превозни средства


12,00 – 14,00 часот
Возење на велосипеди и други алтернативни средства за можноста за одбирање начин за секојдневен транспорт (Учесници : ученици од Основните и средното училиште здружениеја на граѓани,совет на млади на општина Неготино)