Participating towns and cities

Sweden Östersund (City of Östersund) , Sweden

Website:
Population:
64.825 inhabitants
Department:
Grön Trafik
Contact:
Anne Sörensson
Östersunds kommun, Grön Trafik
831 82 Östersund Östersund
(++46) 63 144 661

Participation 2016

Activities within the week Activities within the week

Östersund (City of Östersund) organises activities during EUROPEANMOBILITYWEEK 2016, taking into account the annual theme.

All week
Under veckan arrangeras invigningar, seminarier, miljöfrukost, cykelturer, workshops och utställningar, det blir även tävlingar och erbjudanden för medborgarna.
Se hela programmet på www.ostersund.se/trafikantveckan

Permanent measures Permanent measures

Östersund (City of Östersund) implements one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.

New or improved bicycle facilities
Improvement of bicycle network (creation of new lanes, extension, renovation, signposting etc)
Improvement of bicycle facilities (parking, locks etc)
Nytt cykelgarage med grönt tak hos Region JH
Pedestrianisation
Create or enlarge pedestrian streets
Improvement of infrastructure (new foot bridges, pavements, road crossings, zebra crossings etc)
Belysning vid gång-och cykelväg Fagerbacken
Public transport services
Improvement and extension of the public transport network (creation of HOV lanes for public transport modes, new stops, new lines, reserved areas etc)
Traffic calming and access control scheme
Ny parkeringspolicy med sänkta och flexibla parkeringstal, Norrlands första elbilspool
Mobility management
Launch of awareness-raising campaigns
Organisation of regular fora or surveys on public opinions and ideas
Further info
Europeiska trafikantveckan i Östersund 2016

Ur programmet:
Belöningar delas ut till cyklister och gångtrafikanter
Invigning av ny cykelväg vid Fältjägargränd och cykelgarage vid Östersunds sjukhus.
Klimatråd Jämtlands län - workshop
Cykeltur till Fröjas Café i Ås
Återbruksdag på Återvinningcentralen
Klimatfärdplan - Workshop 1 med tema transporter
Vätgaskonferens Green Hyway
Kårmedlemmar laddar busskort till halva priset
Klimatseminarium ”Från Paris till hemmaplan”
Utdelning av Östersunds kommuns Miljöpris
Invigning av Norrlands första elbilspool, med Per Holmgren och Karin Thomasson
Visning av nybyggda bostadsområdet Remonthagen med information om solceller, gröna tak och Östersundshems hållbarhetsarbete.
Cykeltur runt Lillsjön med elever från Lillsjöskolan
Frukostföreläsning om parkering
Aktiva barn är smarta barn - Föreläsning om barns aktivitet, hälsa och inlärningsförmåga med Daniel Berglind, forskare Karoliska Institutet.
Prova på parcykel
Utställning om solceller och elbilar
Trygghetsvandring
Tävling #minsmartaresa

Se hela programmet på www.ostersund.se/trafikantveckan