Participating towns and cities

Luxembourg Walfer (Walferdange) , Luxembourg

Population:
8.651 inhabitants
Department:
Département technique
Contact:
Lynn Duchamp
B. P. 1
L-7201 Walferdange
(++352) 330144211

Participation 2016

Activities within the week Activities within the week

Walfer (Walferdange) organises activities during EUROPEANMOBILITYWEEK 2016, taking into account the annual theme.

All week
1) Tour du Duerf
2) Régionalen Velosrallye zu Fouss, op In-line Skates oder um Vëlo Sondes den 18. September. Départ bei der Sportshall Walfer. Verdeelen vun Fairtradeprodukter un Vëlos -Rallye - Fuerer.
3) Ausstellung vun den gemengeneegenen Elektro-Vëloen a vum Elektroauto bei der Sportshall Walfer.