Participating towns and cities

Luxembourg Ettelbréck (Ettelbruck) , Luxembourg

Population:
8.700 inhabitants
Department:
Service des bâtisses
Contact:
Chantal Hermes
Administration communale de la Ville d'Ettelbruck
B.P. 116
L-9002 Ettelbruck Ettelbréck
(++352) 819181452
Ettelbréck (Ettelbruck) already registered 15x for EUROPEANMOBILITYWEEK in: 2023 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2002

Participation 2016

Activities within the week Activities within the week

Ettelbréck (Ettelbruck) organises activities during EUROPEANMOBILITYWEEK 2016, taking into account the annual theme.

All week
- Gemeinsamt Kommunikatiounskonzept fir d'EMW, den Tour du Duerf, déi nei Statiounen fir E-biken ze lounen an d'Projeten fir d'Velospisten ze verbesseren

- Promotioun vum Car- an E-bike-Sharing (City Mov') um Frëschmaart am Zentrum (Fr. 16. September)

- Citybus gratis fir déi ganz Woch

- Gratis Veloscheck vun engem lokalen Veloshändler

- Stand op der Gare mat Informatiounen zum neien Pôle mulitmodal, den Velospisten an dem Mobilitéitskonzept, Präsenz vun den Politiker an dem Service Technique (Mi. 21 September)

- Verdeelen vun den Gadgeten op den Stänn an am Citybus
- Op den Stänn (Fr. an Do.) gëtt et gratis Croissants fir déi Leit, déi mam Velo oder mam ëffentlechen Transport kommen

Permanent measures Permanent measures

Ettelbréck (Ettelbruck) implements one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.

New or improved bicycle facilities
Improvement of bicycle network (creation of new lanes, extension, renovation, signposting etc)
Develop public bicycle hiring and sharing systems
Improvement of bicycle facilities (parking, locks etc)
Deelweis Erlaaben vum Velo an der Foussgängerzon (vun 18-11 Auer)
Pedestrianisation
Create or enlarge pedestrian streets
Traffic calming and access control scheme
New traffic regulations: traffic circulation and parking
Accessibilities
Lowering of pavements
New forms of vehicle use and ownership
Deelweis Uschaafen vun elektreschen Gefierer fir d'Gemeng
Mobility management
Déngschtveloen op der Gemeng fir mam gudde Beispill virzegoen