Participating towns and cities

Norway Fredrikstad (City of Fredrikstad) , Norway

Population:
78.000 inhabitants
Department:
Department for Culture, Environement and City developement
Contact:
Anne Skauen
Town Hall of Fredrikstad PB 1405, 1602 City of Fredrikstad
(++47) 95912552
Fredrikstad (City of Fredrikstad) already registered 9x for EUROPEANMOBILITYWEEK in: 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

Participation 2017

Activities within the week Activities within the week

Fredrikstad (City of Fredrikstad) organises activities during EUROPEANMOBILITYWEEK 2017, taking into account the annual theme.

Permanent measures Permanent measures

Fredrikstad (City of Fredrikstad) implements one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.

New or improved bicycle facilities
Improvement of bicycle network (creation of new lanes, extension, renovation, signposting etc)
Develop public bicycle hiring and sharing systems
Improvement of bicycle facilities (parking, locks etc)
Sykkelparkering på Kongsten Friluftsbad, 225 plasser åpnet våren 2017. Anlegget skal åpnes offisielt under Mobilitetsuka 2017. Det er igangsatt et utredningsarbeid i Bypakkeregi, med ordning for bysyk
Pedestrianisation
Create or enlarge pedestrian streets
Improvement of infrastructure (new foot bridges, pavements, road crossings, zebra crossings etc)
Extension or creation of new greenways
Nytt og bredere fortau langs Kirkeparken og nytt gang/sykkelfelt Verkstedveien under Kråkerøybrua. 47 biloppstillingsplasser er fjernet til fordel for park ved Biblioteket i sentrum. Nedsatt hastighe
Public transport services
Improvement and extension of the public transport network (creation of HOV lanes for public transport modes, new stops, new lines, reserved areas etc)
Improvement and extension of the public transport services (express services, increase frequency etc)
Use of ecological vehicles for public transport fleets
Development of new technologies to improve public transport
Utvidet og forbredret buss og fergetilbud, tilrettelegging for passasjerer, nytt og universel utformet stoppested ved Domkirken. Nytt kollektivfelt ved innkjøring til Fredrikstadbrua.
Traffic calming and access control scheme
Speed reduction programmes in zones near schools
Reduction of outside parking zones
42 parkeringsplasser fjernet til fordel for offentlig møteplass Biblioteksparken.
New forms of vehicle use and ownership
Use of clean vehicles
Elektrisk ferge er satt i produksjon og klar for bruk i 2018. Fredrikstad kommune oppgraderer fortløpende sin bilpark til elektriske kjøretøy
Mobility management
Create/establish mobility centers and on-line information services (eg travel planner)
Launch of awareness-raising campaigns
Elaboration of educational materials
Development of travel plans / mobility plans in consultation with local stakeholders
Development of systems and equipment for measuring air quality in public places
Bypakke Nedre Glomma er paraplyorganisasjonen som koordinerer holdningsskapende arbeid i samarbeid med Østfold fylke, Fredrikstad og Sarpsborg kommune. Det utarbeides pedagogisk opplegg rettet mot fem
Further info
Friluftsbadet på Kongsten har etablert kommunens største sykkelparkering 225 plasser og 4 avsatt til lastesykler. Arealet er forbeholdt syklende og bilene må parkere lenger unna. Det arbeides med å etablere tilsvarende anlegg på andre siden av bygget i forbindelse med hovedinngangen til Kongstenhallen (trening og svømmehall).

Car-free day Car-free day

Fredrikstad (City of Fredrikstad) carries out a Car-Free Day 2017 and closes off one or more streets to traffic, and opens it to pedestrians, cyclists and public transport.