Participating towns and cities

AlbaniaPatos, Albania

Population:
43.378 inhabitants
Department:
Drejtoria e Sherbimeve
Contact:
Blerina Troka
Lagjja "Naftetari", Rruga "Unaza"
Patos
(++355) 686228366
Patos already registered 1x for EUROPEANMOBILITYWEEK in: 2017

Participation 2017

Activities within the week Activities within the week

Patos organises activities during EUROPEANMOBILITYWEEK 2017, taking into account the annual theme.

All week
-Ecje e lire me nxenes te shkollave dhe te kopshteve.
-Parade me bicikleta pergjate bulevardit kryesor.
-Paraqitja në mënyrë pamore e rrjetës së problemeve mjedisore.
Personi i parë që mban lëmshin prej fije, ia hedh topin një personi tjetër (kujtdo që është në rreth) duke thënë një problem mjedisor të lagjes së tij apo të saj duke mbajtur fillimin e fijes së lëmshit.
Personit të cilit i pasohet topi duhet të bëjë të njëjtën gjë me dikë tjetër nga rrethi, kështu fija e lëmshit do të përshkojë tërthorazi të gjithë rrethin.
Diskutim se si çdo person është i lidhur me anë të fillit të lëmshit me disa persona të tjerë dhe të gjithë së bashku janë të lidhur me njëri-tjetrin në një rrjetë.
-Shpërndarja e fletëpalosjeve pse duhet të përdorim mjetet e transportit publik dhe biçikletat.
-Përcjellja e mesazhit : Pa makina dhe pa ndotje por me këmbë dhe biçikleta

Permanent measures Permanent measures

Patos implements one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.

New or improved bicycle facilities
Improvement of bicycle network (creation of new lanes, extension, renovation, signposting etc)
Pedestrianisation
Create or enlarge pedestrian streets
Improvement of infrastructure (new foot bridges, pavements, road crossings, zebra crossings etc)
Public transport services
Improvement and extension of the public transport network (creation of HOV lanes for public transport modes, new stops, new lines, reserved areas etc)
Launch of integrated services for the various public transport modes
The development of accessible transport services for all
Traffic calming and access control scheme
Reduction of outside parking zones
Create park and ride stations
New traffic regulations: traffic circulation and parking
Accessibilities
Create the tactile pavements
Enlargement of pavements
New forms of vehicle use and ownership
Responsible car-use (eco-driving etc)
Use of clean vehicles
Freight distribution
Use of clean vehicles
Mobility management
Launch of awareness-raising campaigns
Elaboration of educational materials
Organisation of regular fora or surveys on public opinions and ideas
Further info
Është bërë zgjerimi i trotuareve, si edhe po krijohet një korsi biçikletash përgjatë rrugës "Unaza"

Car-free day Car-free day

Patos carries out a Car-Free Day 2017 and closes off one or more streets to traffic, and opens it to pedestrians, cyclists and public transport.

Zone opened to residents on Car-Free Day:
-Bulevardi qendror "Shetitore Republika"