Participating towns and cities

Republic of North Macedonia Пехчево (Pehchevo) , Republic of North Macedonia

Population:
3.500 inhabitants
Department:
одд. за правни, општи работи и јавни дејности
Contact:
Душко Миовски
ул. ,,Равен,, бр. 8 Пехчево
(++389) 33441321
Пехчево (Pehchevo) already registered 3x for EUROPEANMOBILITYWEEK in: 2017 2016 2015

Participation 2017

Car-free day Car-free day

Пехчево (Pehchevo) carries out a Car-Free Day 2017 and closes off one or more streets to traffic, and opens it to pedestrians, cyclists and public transport.

Zone opened to residents on Car-Free Day:
Општина Пехчево се вклучува во кампањата за одбележување на ,,Европската недела на мобилност,, и по тој повод Ве покануваме да се вклучите и Вие заедно да го одбележиме ,,22 Септември - Ден без автомобили,,.
Со приклучување кон Европската недела на мобилност и почитување на нејзините цели сите ние правиме многу за чистотата на воздухот и животната средина во која живееме, за квалитетот на животот, за безбедноста во градот, за своето сопствено физичко и психичко здравје.
Европската недела на мобилност е кампања која промовира визија на градски улици на кои не доминираат моторните возила. Тоа е недела на велосипедистите, пешаците, возачите на ролери, тротинети, скејт-борди, корисниците на инвалидски колички, на сите учесници во сообраќајот кои не ја загадуваат животната средина, не прават бучава, не го заземаат животниот простор на своите сограѓани.
За таа цел општина Пехчево во соработка со ООУ ,,Ванчо Китанов,, - Пехчево и училишниот спортски клуб Ванчо Китанов на ден 22.09.2017 година (петок) во периодот од 14:30 до 15:30 часот организира крос натпревар.
Во трката ќе земат учество учениците од VI (шесто) до IX (деветто) одделение од ООУ ,,Ванчо Китанов,, - Пехчево:
Прва трка: ученици од VI (шесто) до IX (деветто) одделение од ООУ ,,Ванчо Китанов,, - Пехчево - машки;
Втора трка: ученици од VI (шесто) до IX (деветто) одделение од ООУ ,,Ванчо Китанов,, - Пехчево - женски;

Трката ќе биде на улица Равен во Пехчево.
Од страна на општина Пехчево, во соработка со Министерството за внатрешни работи на 22.09.2017 година на ,,Денот без автомобили,, во периодот од 14:30 до 15:30 часот ќе биде овозможено улицата Равен да биде затворена за сообраќај.