Participating towns and cities

Republic of North Macedonia Пробиштип (Probistip) , Republic of North Macedonia

Population:
16.193 inhabitants
Department:
Одделение за ЛЕР и заштита на животната средина
Contact:
Тони
Ул. Јаким Стојковски бр.1
2210 Пробиштип
(++389) 071 246 459
Пробиштип (Probistip) already registered 2x for EUROPEANMOBILITYWEEK in: 2020 2018

Participation 2018

Permanent measures Permanent measures

Пробиштип (Probistip) implements one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.

New or improved bicycle facilities
Improvement of bicycle network (creation of new lanes, extension, renovation, signposting etc)
Во организација на Здружението за развој на тујризмот Туристичка иднина Пробиштип, во партнерство и подршка на општината Пробиштип годинава од 12-14.10.2018година по втор пат ќе се одржи велосипедски

Car-free day Car-free day

Пробиштип (Probistip) carries out a Car-Free Day 2018 and closes off one or more streets to traffic, and opens it to pedestrians, cyclists and public transport.

Zone opened to residents on Car-Free Day:
На 22 Септември по улиците на Градот Пробиштип ќе се вози велосипедска трка на која ујчество ќе земат над 100 ученици, претставници од НВО секторот , институции. Настанот е подржан од страна на општина Пробиштип во во соработка со ЗРТ Туристичка иднина, и велосипедскиот клуб Зелени патеки