Participating towns and cities

Republic of North Macedonia Охрид (Ohrid) , Republic of North Macedonia

Website:
Population:
60000жители inhabitants
Department:
Сектор за заштита на животната средина и управување со отпад
Contact:
Havza Redzep Kakel
ул.Димитар Влахов бр.57 6000 Охрид
(++389) 046 262 492
Охрид (Ohrid) already registered 5x for EUROPEANMOBILITYWEEK in: 2019 2018 2017 2016 2015

Participation 2018

Car-free day Car-free day

Охрид (Ohrid) carries out a Car-Free Day 2018 and closes off one or more streets to traffic, and opens it to pedestrians, cyclists and public transport.

Zone opened to residents on Car-Free Day:
Општина Охрид од 17-22 септември 2018год. се вклучува во одбележувањето на „Европската недела на мобилност“, односно 21 септември – Ден без автомобили, кога традиционално во тој период се организираат настани посветени на одржлива мобилност во урбаните средини ,кои годинава треба да бидат на тема Мултимодалност –„Комбинирај и движи се“.
Кај нас, а и во светот, се резервираат една или повеќе фреквентни сообраќајници за велосипедисти и пешаци.На тој начин се упатува силна порака дека со мудро одбирање на начинот на секојдневен транспорт, го заштедуваме домашниот буџет , го подобруваме нашето здравје , воедно ја заштитуваме животната средина и го намалуваме загадувањето од транспортот – а се што ни треба е подготвеност и волја одговорно да се однесуваме кон животната средина.
Настанот во 10.00 започнува со презентација во големата сала на општина Охрид каде на присутните ќе се обрати зам.градоначалникот на општина Охрид .Потоа следува велосипедското дефиле од 11: 15 до 12:15 часот кое ќе се одвива по улиците „Димитар Влахов“,„Кузман Јосифовски“ од пресекот со ул.„Димитар Влахов“ до пресекот со ул.„Партизанска“, ул.„Партизанска“ од пресекот со ул.„Кузман Јосифоски“до пресекот со ул.„Јане Сандански“ и дел од ул.„Јане Сандански“ од пресекот со ул.„Кеј Македонија“ од ул.,,Кеј Македонија“ преку мост ,,Билјанини извори“ до плажа ,,Амброзија“ и назад до ул.,,АСНОМ“ од ул.,,АСНОМ“ до ул.,,Булевар Туристичка “ од Булевар Туристичка “ по ул.,,Димитар Влахов“ до Општина Охрид.
На крајот од дефилето следуваат награди за учесниците во настанот.
Општина Охрид 21.09.2018год.(петок) го прогласува за Ден без автомобили и за таа цел ги повикува масовно да се вклучат во оваа акција сите граѓани и барем еден ден во годината на работа да дојдат без автомобили.
Во петок оставете го автомобилот дома и уживајте во возење на велосипед или пешачење ,знаејќи дека ќе го направите вистинскиот потег за зачувување на чистиот воздух и чистата животна средина.www.ohrid.gov.mk/index.asp?PodatociID=7127https://www.ohridnews.com/velosipedsko-defile-i-bro-ni-nagradi-na-odbelezhuva-eto-na-denot-bez-velosipedi/