Participating towns and cities

Luxembourg Déifferdeng (Differdange) , Luxembourg

Population:
25.402 inhabitants
Contact:
Di Vita
40, Avenue Charlotte
4530 Déifferdeng
Déifferdeng (Differdange) already registered 16x for EUROPEANMOBILITYWEEK in: 2021 2020 2019 2018 2016 2014 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Participation 2018

Activities within the week Activities within the week

Déifferdeng (Differdange) organises activities during EUROPEANMOBILITYWEEK 2018, taking into account the annual theme.

16 September
• Mobilité douce
Verschidden Informatiounsstänn zur doucer Mobilitéit op der Maartplaz: Hei kënnt Dir E-Bikes, Elektroautoen an Trottinetten testen, Iech eng mKaart maache loossen an Iech iwwer Trëppel- a Vëlosweeër, den Verkeiersverbond an den LVI an der Gemeng informéieren. Eng Skatedemo, Vëlosatelieren an eng Virféierung vun der Reittherapie sinn och virgesinn.

• En Dag fir d'ganz Famill 
En Dag wéi fréier
Seefekëschterennen

• En tour mam Béierbike
rue Emile Mark, rue Michel Rodange, rue Adolphe Krieps, Grand-rue

• En Dag Gesond Loft
Stroossensperrung (rue Emile Mark, rue Michel Rodange, Avenue de la Liberté, Grand-rue, JF Kennedy)

• Décoration Arrêt de bus
1. Niederkuer : Rue des Ecoles (école), rue Pierre Gansen (école)
2. Déifferdeng : rue Michel Rodange, rue Emile Mark (école)
3. Oberkorn : route de Belvaux (résidence n°32), Avenue Charlotte (maison n° 181)
4. Foussbann : rue Emile Mark (en face Arcelor)
5. Lasauvage: en face de la maison n° 78
17 September
• Trëppeltour duerch Stadt Déifferdeng
• Inauguration FLEX STATION
18 September
• Atelier de mise en situation de handicap

• Atelier fir den 3ten Alter

• Organisation vun engem Trëppeltour
Trëppeltour début 14h00 (RDV à définir par le club)
Cours d’essai, début 18h00 (RDV Terrain de foot à Oberkorn)

• Velosparcours “Site Woiwer + Velosschoul” (CCI Differdange)
19 September
• Inauguration Mbox (Gare Differdange)

• Tuer mam Diffbus (19h00) – visite dékoreiert Busarrêt

• Velosparcours “Site Woiwer” (CCI Differdange)
20 September
• Velosparcours “Site Woiwer” (CCI Differdange) 
21 September
• Velosparcours “Site Woiwer” (CCI Differdange)
• Mobilité douce am Alldag (06:30-08:30) 
Haaptarrête (Bus+Zuch) vum ëffentlechen Transport Uebst/Croissant a Kaffi verdeelt.
22 September
• Randonnée (organisation AC de Differdange + CCI Differdange)
1. Iwwert Strooss
+-30km (1h30) duerch Gemeng, départ 9h30 (Place du marché)
2. duerch Natur
+-30km duerch Natur, départ 9h30 (Place du marché)
Iessen – Gedrënksstand (organiséiert vum CCI)
• Velosbuttëk (Inauguration + Occasiounmaart/ contrôle technique)
• Massagen organiséiert vun der Lunex (place du marché)

Car-free day Car-free day

Déifferdeng (Differdange) carries out a Car-Free Day 2018 and closes off one or more streets to traffic, and opens it to pedestrians, cyclists and public transport.

Zone opened to residents on Car-Free Day:
Stroossensperrung (rue Emile Mark, rue Michel Rodange, Avenue de la Liberté, Grand-rue, JF Kennedy)