Participating towns and cities

Luxembourg Biissen (Bissen) , Luxembourg

Website:
Population:
3.150 inhabitants
Department:
Mersch
Contact:
Steffen Max
1, rue des Moulins
7784 Biissen
(++352) 83 50 03-528

Participation 2018

Activities within the week Activities within the week

Biissen (Bissen) organises activities during EUROPEANMOBILITYWEEK 2018, taking into account the annual theme.

16 September
Den eischten Dag hu mir mat puer Händler zesummen eng kleng Foire fir Elektro- an Hybridgefierer organiséiert. Dir kennt Iech héi iwert déi verschidden Autoen, Kamionen, Motorrieder a Vëloen informéieren an awer och verschidde Gefierer testen.
17 September
Um 2. Dag ass den offizielle Start vum „Tour du Duerf“, dofir ass jiddwereen Invitéiert mam Vëlo op d‘Gemengeplaz ze kommen an zesummen un dëser nationaler Initiativ deel ze huelen. Och Kanner kënne mat hiren Elteren Deel huelen.
Wann Dir bis dohinner nitt registréiert sidd, kenne mir dat och op der Plaz maachen, wou ee vum Gemengepersonal Iech hëlleft.
Weider Infoen an Umeldung um: www.tourduduerf.lu
18 September
Den David Everard vun der Mobilitéitszentral leed duerch eng Konferenz mam Thema „Mix & Move“.
Dobäi gëtt zum Beispill och déi nei App „CoPilote“ an d‘Plattformen déi d‘Multimodalitéit erméiglechen, presentéiert. No der Konferenz ka jiddereen sech un enger konstruktiver Diskussioun bedeelegen. Am Uschloss invitéiert de Schäffen a Gemengerot op en Patt.

Moderatioun vun der Konferenz: David Everard
Programme:
Accueil vum M. le Bourgmestre Jos Schummer
„MIX&MOVE“ – D’Europäesch Mobilitéitswoch am Zeeche vun der Multimodalitéit --> David Everard, Responsabel vun der KommuniKatioun a vum Marketing beim Verkéiersverbond
„Pôles d’échanges“ – Plattformen déi d’Multimobilitéit erméiglechen --> Sam Jacoby, Gestionnaire de projets, Service mobilité nationale et transfrontalière beim Verkéiersverbond
„Copilote“ – d’Covoiturage-App vum MDDI – einfach multimobil --> Gilles Caspar, Département des transports Planification de la Mobilité, MDDI
19 September
D‘Bréck déi d‘Colmer Strooss mat der „rue des Moulin“ verbënnt gëtt elo offiziell ageweit. Jiddwereen duerf deel huelen.
Fir Iessen a Gedrénks ass gesuergt.
Dës Bréck ass zemools fir d‘Schoulkanner praktesch, well se nitt iwwert déi vill befueren Haaptstrooss musse goen.
20 September
Um 5. Dag vun der Mobilitéitswoch verdeelt de Schäfferot als Merci, un all déi Leit, déi mam ëffentlechen Transport fueren ee gratis frësche Kaffi, Orangëjus an ee Kichelchen. Och Leit déi Carsharing maachen, oder zesummen op d‘Aarbescht fueren duerfen och gären dovunner profitéieren an kuerz bei eis stoen bleiwen.
21 September
De Freide steet ganz am Numm vun de Kanner. Als éischt maache mir e Vernissage vum Molconcours, bei deem d‘Kanner vum Cycle 1 bis 4 kenne weisen, wei si sech d‘Mobilitéit haut oder an Zukunft virstellen. Ee Jury wäert d‘Biller pro Cycle auswäerten, an d‘Gewënner gi mat enger Invitatioun zu engem spéideren Zäitpunkt op Präisverdeelung Invitéiert.

Parallel gëtt de neie Schoulbus dem Publik virgestallt, deen an Zukunft reng Elektresch d‘Kanner vun der Biisser Gemeng an d‘Schoul féiert.
22 September
Den 22. September ass offiziell den „Autofräien Dag“. Nom grousse Succès vun de leschte Joeren hëlt Biisser Gemeng erëm drun Deel, andeem d‘Mierscherstrooss tëscht der „route de Finsterthal“ an der „route de Roost“ vu 07.00 bis 22.00 komplett fir den Trafic gespaart gëtt.
Lass geet et dëst Joer mat engem Seefekeschterennen um 10:00. (Weider Infoen: jugendhaus@bissen.lu)
De ganzen Dag iwwer ginn Aktivitéiten fir Grouss a Kleng ugebueden, zB.: Sprangschlässer, Bobbycar Parkur, Spiller an XXL wéi d‘Powerwall an och een Pool Billard.

Als Ofschloss gëtt ee Concert vun Regionale Museker mat hieren Bands op der Gemengeplaz organiséiert. Den „CLOSED ROAD MUSIC FESTIVAL“, deen um 15:00 ufänkt.

Permanent measures Permanent measures

Biissen (Bissen) implements one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.

Pedestrianisation
Improvement of infrastructure (new foot bridges, pavements, road crossings, zebra crossings etc)
Extension or creation of new greenways
Public transport services
Improvement and extension of the public transport network (creation of HOV lanes for public transport modes, new stops, new lines, reserved areas etc)
Use of ecological vehicles for public transport fleets
Traffic calming and access control scheme
Elaboration of new residential areas
Accessibilities
Create wheelchair ramps
New forms of vehicle use and ownership
Launch of online car-pooling and car-sharing schemes
Use of clean vehicles
Charging points for electric vehicles
Mobility management
Launch of awareness-raising campaigns
Development of systems and equipment for measuring air quality in public places

Car-free day Car-free day

Biissen (Bissen) carries out a Car-Free Day 2018 and closes off one or more streets to traffic, and opens it to pedestrians, cyclists and public transport.

Zone opened to residents on Car-Free Day:
D'Mierscherstrooss tëscht der „route de Finsterthal“ an der „route de Roost“ gëtt vu 07.00 bis 22.00 komplett fir den Trafic gespaart.