Participating towns and cities

Poland Suwałki (Suwalki) , Poland

Population:
69.000 inhabitants
Department:
Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
Contact:
Sylwia Kowalczuk
Urząd Miejski w Suwałkach
ul. Mickiewicza 1
16-400 Suwałki, podlaskie
(++48) 87 5628239
Suwałki (Suwalki) already registered 8x for EUROPEANMOBILITYWEEK in: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2005 2004

Participation 2018

Activities within the week Activities within the week

Suwałki (Suwalki) organises activities during EUROPEANMOBILITYWEEK 2018, taking into account the annual theme.

16 September
"Europejski Dzień Bez Samochodu w Suwałkach"
("European Day Without Car in Suwalki City")

W dniu 16 września odbędzie się przejazd kolumny rowerowej ulicami miasta z Prezydentem Miasta Suwałk na czele do Parku Konstytucji 3 Maja. Łączna długość trasy do pokonania to ok. 7,4 km, w tym przejazd po wiadukcie nad obecnie budowaną Obwodnicą Suwałk. Wśród uczestników przejazdu zostaną rozdane kupony loteryjne, które wypełnione i wrzucone do urn będą uprawniać do odbioru nagrody głównej - jednego z trzech rowerów ufundowanych przez Urząd Miejski w Suwałkach. Przewidziano liczne nagrody pocieszenia - drobne upominki.

W Parku Konstytucji 3 Maja odbędzie się również minifestyn z okazji "Europejskiego Dnia Bez Samochodu" z licznymi atrakcjami dla mieszkańców miasta Suwałki, m.in.:
- gry i zabawy sprawnościowe z nagrodami dla dzieci i młodzieży,
- zabawy dla małych dzieci i z animatorami (skręcanie balonów, malowanie twarzy, bańki mydlane itd.),
- bezpłatne konsultacje z dietetykami, badanie ciśnienia tętniczego, poziomu cukru we krwi oraz badanie tlenku węgla w wydychanym powietrzu,
- doradztwo techniczne oraz regulacja rowerów przez specjalistów (stoiska sklepów rowerowych),
- bezpłatne znakowanie rowerów (na podstawie dokumentu zakupu roweru) oraz profilaktyka.

"Europejski Dzień Bez Samochodu w Suwałkach" to również możliwość skorzystania z darmowej komunikacji miejskiej dla posiadaczy samochodów osobowych. Wystarczy mieć przy sobie aktualny dowód rejestracyjny pojazdu.

Car-free day Car-free day

Suwałki (Suwalki) carries out a Car-Free Day 2018 and closes off one or more streets to traffic, and opens it to pedestrians, cyclists and public transport.

Zone opened to residents on Car-Free Day:
Kolumna rowerowa przejedzie prawym pasem jezdni ul. Reja (włącznie z wiaduktem nad budowaną obecnie Obwodnicą Suwałk) i ul. Kościuszki