Participating towns and cities

NorwayKristiansund kommune, Norway

Population:
24.274 inhabitants
Department:
Kristiansund kommune - enhet samfunnsutvikling
Contact:
Bente Elshaug
Vågeveien 4
6509 Kristiansun Kristiansund kommune
(++47) 71574000
Kristiansund kommune already registered 1x for EUROPEANMOBILITYWEEK in: 2019

Participation 2019

Activities within the week Activities within the week

Kristiansund kommune organises activities during EUROPEANMOBILITYWEEK 2019, taking into account the annual theme.

16 September
Vi markerer kampanjestart med takk for at du velger miljøvennlig Sundbåt og deler ut handlenett.
Utfordre sentrale politikere og næringslivsfolk til å gå/sykle til/fra jobb.
Interessevekkende og faglig artikkel om sykling på kommunens nettside og facebook.
17 September
Gratis Sundbåt.
Utfordre sentrale politikere og næringslivsfolk til å gå/sykle til/fra jobb.
Interessevekkende og faglig artikkel om GÅ MED OSS på kommunens nettside og facebook.
18 September
Gratis Sundbåt
Sykkelservice ved Allanengen skole
Barnesykkelritt (3- 12 år) i Folkeparken
Teste/prøve EL-sykler
Utfordre sentrale politikere og næringslivsfolk til å gå/sykle til/fra jobb.
Interessevekkende og faglig artikkel om BRUK SUNDBÅTEN på kommunens nettside og facebook.
19 September
Gratis Sundbåt.
Utfordre sentrale politikere og næringslivsfolk til å gå/sykle til/fra jobb.
Interessevekkende og faglig artikkel om FRITIDSAKTIVITET I NÆRMILJØET på kommunens nettside og facebook.
20 September
Gratis Sundbåt.
Utfordre sentrale politikere og næringslivsfolk til å gå/sykle til/fra jobb.
Interessevekkende og faglig artikkel om miljøvennlig FERIETUR på kommunens nettside og facebook.
21 September
Gratis Sundbåt.
22 September
Gratis Sundbåt på BILfridag fra kl. 11:15-15:15

Permanent measures Permanent measures

Kristiansund kommune implements one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.

New or improved bicycle facilities
Improvement of bicycle network (creation of new lanes, extension, renovation, signposting etc) planned
Improvement of bicycle facilities (parking, locks etc) planned
Nye sykkelparkering flere steder i sentrum.
Pedestrianisation
Improvement of infrastructure (new foot bridges, pavements, road crossings, zebra crossings etc)
Extension or creation of new greenways planned
Public transport services
Use of ecological vehicles for public transport fleets
Development of new technologies to improve public transport planned
Traffic calming and access control scheme
Speed reduction programmes in zones near schools
Reduction of outside parking zones planned
New traffic regulations: traffic circulation and parking planned
Accessibilities
Create the tactile pavements
Lowering of pavements
Enlargement of pavements
Elaboration of sound devices in traffic lights
New forms of vehicle use and ownership
Charging points for electric vehicles planned
Mobility as a Service (MaaS)
Mobility management
Launch of awareness-raising campaigns planned
Elaboration of educational materials planned
Organisation of regular fora or surveys on public opinions and ideas planned
Belyse gangveier i byparken (Øverparken og Nerparken). Etablere sykkelparkering i Øvre Vågen. Nye sykkelskilt.