Participating towns and cities

SwedenÅtvidaberg, Sweden

Population:
11.439 inhabitants
Department:
Enheten för strategisk utveckling
Contact:
Malin Bergström
Box 206
597 25 Åtvidaberg

Participation 2019

Activities within the week Activities within the week

Åtvidaberg organises activities during EUROPEANMOBILITYWEEK 2019, taking into account the annual theme.

16 September
Starta veckan genom att skriva glada budskap och information på cykelvägar, trottoarer, busshållplatser m.m runt om i samhället med gatukritor.
Under hela veckan sprida transportveckans kampanj på kommunens sociala medier.
18 September
Transportveckan kommer finans med vid Trafiksäkerhetsdag som arrangeras för kommunens 8:klassare.
19 September
Uppmärksamma de som väljer cykel, gång och kollektivtrafik genom att stå vid Åtvidabergs resecentrum och bjuda på kaffe, tilltugg och dela ut tygpåsar med texten "hållbar arbetspendling" innehållande information och reflexer.