Participating towns and cities

LuxembourgEll, Luxembourg

Website:
Population:
1.241 inhabitants
Department:
Service technique
Contact:
Laurent Schaus
27, Haaptstrooss
L-8530 Ell
(++352) 26 62 38 590
Ell already registered 7x for EUROPEANMOBILITYWEEK in: 2022 2019 2018 2017 2015 2014 2008

Participation 2019

Activities within the week Activities within the week

Ell organises activities during EUROPEANMOBILITYWEEK 2019, taking into account the annual theme.

16 September
Participatioun mat dem ganze Réidener Kanton um Tour du Duerf 2019
19 September
Konferenz "Anescht Reesen - Klimafrëndlech ënnerwee". Verschidden Awunner presentéieren hir alternativ Vakanz-Aventuren, natierlech geet et ëm Vakanzen ouni Fliger an ouni Croisière Schëffer.
20 September
Eng Mëtsch fir d'Klimaschützer - All Schoulkand wat nit mat dem Elteren Taxi gefouert gëtt, kritt als Belounung eng Mëtsch
21 September
Vëlostour vun Ell op Biekerech
22 September
Tour mat den neien Awunner duerch d' Gemeng - Dëst Joer mat enger Alternativ per "aktiv Mobilitéit"

Permanent measures Permanent measures

Ell implements one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.

New or improved bicycle facilities
Improvement of bicycle network (creation of new lanes, extension, renovation, signposting etc)
Improvement of bicycle facilities (parking, locks etc)
Neien Abri Vëlo virgesi beim Arrêt RGTR Arelerstrooss
Pedestrianisation
Create or enlarge pedestrian streets
Improvement of infrastructure (new foot bridges, pavements, road crossings, zebra crossings etc)
Extension or creation of new greenways