Participating towns and cities

Republic of North Macedonia Охрид (Ohrid) , Republic of North Macedonia

Website:
Population:
60000жители inhabitants
Department:
Сектор за заштита на животната средина и управување со отпад
Contact:
Havza Redzep Kakel
ул.Димитар Влахов бр.57 6000 Охрид
(++389) 046 262 492
Охрид (Ohrid) already registered 5x for EUROPEANMOBILITYWEEK in: 2019 2018 2017 2016 2015

Participation 2019

Activities within the week Activities within the week

Охрид (Ohrid) organises activities during EUROPEANMOBILITYWEEK 2019, taking into account the annual theme.

16 September
„Порака на најмладите – да шетаме рака под рака“ ( децата од предшколска возраст ќе дефилираат по градските улици , при што за таа цел ќе биде затворен дел од ул.„Македонски Просветители“ од пресекот со ул.“Партизанска“ до пресекот со ул.„Коста Абраш“ , од 11 до 13 часот)
17 September
Промоција на проектот „Паркинзи за велосипеди“ кој се реализира во соработка со ЗЕЛС И ГИЗ при што на девет локации во општина Охрид ќе бидат поставени паркинзи за велосипеди
18 September
Промоција на„ Планот за одржлива урбана мобилност“ (ПОУМ за ГРАД Охрид ) што ќе се одржи во просторииите на општина Охрид
19 September
Реализација на проектот „Паркирај го автомобилот – прошетај со нас“, при што во зависнот од старосната граница до различни локации учесниците ќе се движат пешки
20 September
Реализација на проектот „Исклучи го моторот и вози велосипед“ – велосипедско дефиле кое ќе се одвива по улиците : Димитар Влахов, Кузман Јосифовски од пресекот со ул.Димитар Влахов до пресекот со ул.Партизанска , ул.Партизанска од пресекот со ул.Кузман Јосифовски до пресекот со ул.Јане Сандански и дел од ул.Јане Сандански од преселкот со Кеј МАКЕДОНИЈА , потоа од Кеј Македонија преку мостот Билјанини извори до плажа Амброзија и назад до ул.Асном , од ул Асном до бул.Туристичка и потоа по ул.Димитар Влахов до општинската зграда . Дефилето ќе се одржи од 11 до 12 часот. На крајот од дефилето следуваат награди за учесниците во настанот.
21 September
Реализација на проектот „Промени се – паркирај правилно и прописно“ , кој ќе се реализира во централното градско подрачје во период од 11 до 14 часот , при што на сите непрописно паркирани возила ќе се поделат флаери за опасностите што можат да бидат предизвикани од неправилно паркираните возилата како и попречувањето на движењето на децата , велосипедистите и лицата со хендикеп.
22 September
Реализација на проектот светски ден без автомобили , при што во поголемиот дел од денот, дел од сообраќајниците во централното градско подрачје целосно ќе бидат затворени за секаков вид на моторен сообраќај, паркинг просторите ќе бидат ослободени од парќирање на возила со што ќе се овозможи непречено движење на пешаци и велосипедости

Permanent measures Permanent measures

Охрид (Ohrid) implements one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.

New or improved bicycle facilities
Improvement of bicycle network (creation of new lanes, extension, renovation, signposting etc)
Traffic calming and access control scheme
New traffic regulations: traffic circulation and parking

Car-free day Car-free day

Охрид (Ohrid) carries out a Car-Free Day 2019 and closes off one or more streets to traffic, and opens it to pedestrians, cyclists and public transport.