Participating towns and cities

Republic of North Macedonia Гевгелија (Gevgelija) , Republic of North Macedonia

Population:
22.988 inhabitants
Department:
Инспекција
Contact:
Мирјана Гелебешова
Димитар Влахов бр.4
Гевгелија
(++389) 72 227 168
Гевгелија (Gevgelija) already registered 2x for EUROPEANMOBILITYWEEK in: 2019 2018

Participation 2019

Activities within the week Activities within the week

Гевгелија (Gevgelija) organises activities during EUROPEANMOBILITYWEEK 2019, taking into account the annual theme.

19 September
Децата од предшколска возраст ќе имаат едукативна средба со претставници од ПС ОН Гевгелија-запознавање со сообраќајна сигнализација за пешаци,настан кој се одржува под мотото -Пешачи со нас
20 September
Првачињата ќе бидат дел од Европската недела на мобилност-пешачи безбедно од дома до школо и обратно-настан поддржан од Европската Делегација во РСМ и ЕУ Инфо центарот во Скопје, кои се ко-спонзори на целата активност заедно со МЖСПП, Општина Гевгелија, Основните училишта во Гевгелија, ОСБСП Гевгелија и ПС ОН Гевгелија
21 September
Активност од страна на пензионерите-Пензионерите на велосипед ,возење велосипед од Гевгелија до Негорски Бањи
Здружение Планинарски Спортски Клуб Кожуф Гевгелија ќе се вклучат со активност -ден на пешачење до Двете уши на Кожуф планина
22 September
Ден без автомобили-традиционално овој ден се одбележува со дефиле на велосипедисти на кое учество земаат сите граѓани на општина Гевгелија вклучувајќи ги и најмалите-деца од основните училишта, рекреативци велосипедисти, планинарските друштва, пензионерите , невладини организации и сите останати жители екологисти кои сакаат почиста животна средина.

Permanent measures Permanent measures

Гевгелија (Gevgelija) implements one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.

New or improved bicycle facilities
Improvement of bicycle network (creation of new lanes, extension, renovation, signposting etc) planned
Develop public bicycle hiring and sharing systems planned
Improvement of bicycle facilities (parking, locks etc)
Pedestrianisation
Create or enlarge pedestrian streets
Improvement of infrastructure (new foot bridges, pavements, road crossings, zebra crossings etc)
Extension or creation of new greenways planned
Public transport services
Improvement and extension of the public transport network (creation of HOV lanes for public transport modes, new stops, new lines, reserved areas etc)
The development of accessible transport services for all planned
Traffic calming and access control scheme
Speed reduction programmes in zones near schools
Reduction of outside parking zones planned
Create park and ride stations planned
New traffic regulations: traffic circulation and parking planned
Elaboration of new residential areas
Accessibilities
Create the tactile pavements
Create wheelchair ramps
Launch of accessibility plans planned
Freight distribution
New regulations for freight distribution
Mobility management
Launch of awareness-raising campaigns planned

Car-free day Car-free day

Гевгелија (Gevgelija) carries out a Car-Free Day 2019 and closes off one or more streets to traffic, and opens it to pedestrians, cyclists and public transport.

Zone opened to residents on Car-Free Day:
Во недела на 22 Септември за одбележување на Ден без автомобили затворени за сообраќај ќе бидат улиците 7 Ноември, ул Ристо Фршинин, ул Мирче Ацев, ул Маршал Тито, ул Железничка, Булевар Гевгелија и завршува со 7 Ноември