Participating towns and cities

LatviaSmiltene, Latvia

Population:
12.727 inhabitants
Department:
Smiltene municipality council
Contact:
Zelma Mičule
Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, Latvija, LV4729
(++371) 64707866
Smiltene already registered 4x for EUROPEANMOBILITYWEEK in: 2019 2018 2017 2015

Participation 2019

Activities within the week Activities within the week

Smiltene organises activities during EUROPEANMOBILITYWEEK 2019, taking into account the annual theme.

16 September
1. Akcija "Droša pārvietošanās ar kājām un velosipēdu Smiltenes novadā", uzzīmējot savas ikdienas gaitas zīmējumā. Piedalās Smiltenes novada skolu 4.klašu skolēni;
2. Izglītojoša nodarbība Palsmanes pamatskolas un Smiltenes vidusskolas skolēniem par drošību pilsētā, uz ceļa un citur. Nodarbības vada Smiltenes novada Pašvaldības policijas un Valsts policijas pārstāvji.
17 September
1. Akcija "Droša pārvietošanās ar kājām un velosipēdu Smiltenes novadā", uzzīmējot savas ikdienas gaitas zīmējumā. Piedalās Smiltenes novada skolu 4.klašu skolēni;
2. Izglītojoša nodarbība Smiltenes vidusskolas skolēniem par drošību pilsētā, uz ceļa un citur. Nodarbības vada Smiltenes novada Pašvaldības policijas un Valsts policijas pārstāvji.
18 September
1. Akcija "Droša pārvietošanās ar kājām un velosipēdu Smiltenes novadā", uzzīmējot savas ikdienas gaitas zīmējumā. Piedalās Smiltenes novada skolu 4.klašu skolēni;
2. Izglītojoša nodarbība Smiltenes vidusskolas un Launkalnes sākumskolas skolēniem par drošību pilsētā, uz ceļa un citur. Nodarbības vada Smiltenes novada Pašvaldības policijas un Valsts policijas pārstāvji.
19 September
1. Akcija "Droša pārvietošanās ar kājām un velosipēdu Smiltenes novadā", uzzīmējot savas ikdienas gaitas zīmējumā. Piedalās Smiltenes novada skolu 4.klašu skolēni;
2. Izglītojoša nodarbība Grundzāles un Blomes pamatskolas skolēniem par drošību pilsētā, uz ceļa un citur. Nodarbības vada Smiltenes novada Pašvaldības policijas un Valsts policijas pārstāvji.
20 September
1.Akcija ’Droša pārvietošanās ar kājām un velosipēdu Smiltenes novadā’, uzzīmējot savas ikdienas gaitas zīmējumā. Piedalās Smiltenes novada skolu 4.klašu skolēni;
2. Izglītojoša nodarbība Variņu un Bilskas pamatskolā skolēniem par drošību pilsētā, uz ceļa un citur. Nodarbības vada Smiltenes novada Pašvaldības policijas un Valsts policijas pārstāvji.

Permanent measures Permanent measures

Smiltene implements one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.

Pedestrianisation
Create or enlarge pedestrian streets
Improvement of infrastructure (new foot bridges, pavements, road crossings, zebra crossings etc)
Projekta “Vecā parka un tam piegulošo teritoriju kompleksā rekonstrukcija” ietvaros ir uzlaboti celiņu segumi, izbūvēts apgaismojums un jaunas pastaigu laipas, labiekārtotas atpūtas vietas ar soliņie