Participating towns and cities

Sweden Umeå (Umea) , Sweden

Website:
Population:
131.918 inhabitants
Contact:
Josefine Wigström
Skolgatan 31A
90184 Umeå
(++46) 90161375
Umeå (Umea) already registered 13x for EUROPEANMOBILITYWEEK in: 2023 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2003

Participation 2020

Activities within the week Activities within the week

Umeå (Umea) organises activities during EUROPEANMOBILITYWEEK 2020, taking into account the annual theme.

16 September
- Frågetävlingen "Sunda rundan": I samband med Europeiska trafikantveckan 16–22 september genomför Umeå kommun en frågetävling utomhus runt om i Umeås tätort med tio frågor och fina priser. Tävlingen ska inspirera medborgarna till att välja cykel och promenader oftare i sin vardag.
- Mellan 16 september-16 oktober pågår en Cykla- och gåkampanj för anställda inom Umeå kommun (ca 11 000 personer får erbjudandet, men det finns begränsat antal platser). Resor till och från arbetet, på fritiden och eventuella tjänsteresor registreras i en app och deltagarna kan tävla om priser och dessutom få motion.
17 September
- Frågetävlingen "Sunda rundan": I samband med Europeiska trafikantveckan 16–22 september genomför Umeå kommun en frågetävling utomhus runt om i Umeås tätort med tio frågor och fina priser. Tävlingen ska inspirera medborgarna till att välja cykel och promenader oftare i sin vardag.
- Mellan 16 september-16 oktober pågår en Cykla- och gåkampanj för anställda inom Umeå kommun (ca 11 000 personer får erbjudandet, men det finns begränsat antal platser). Resor till och från arbetet, på fritiden och eventuella tjänsteresor registreras i en app och deltagarna kan tävla om priser och dessutom få motion.
18 September
- Frågetävlingen "Sunda rundan": I samband med Europeiska trafikantveckan 16–22 september genomför Umeå kommun en frågetävling utomhus runt om i Umeås tätort med tio frågor och fina priser. Tävlingen ska inspirera medborgarna till att välja cykel och promenader oftare i sin vardag.
- Mellan 16 september-16 oktober pågår en Cykla- och gåkampanj för anställda inom Umeå kommun (ca 11 000 personer får erbjudandet, men det finns begränsat antal platser). Resor till och från arbetet, på fritiden och eventuella tjänsteresor registreras i en app och deltagarna kan tävla om priser och dessutom få motion.
19 September
- Frågetävlingen "Sunda rundan": I samband med Europeiska trafikantveckan 16–22 september genomför Umeå kommun en frågetävling utomhus runt om i Umeås tätort med tio frågor och fina priser. Tävlingen ska inspirera medborgarna till att välja cykel och promenader oftare i sin vardag.
- Mellan 16 september-16 oktober pågår en Cykla- och gåkampanj för anställda inom Umeå kommun (ca 11 000 personer får erbjudandet, men det finns begränsat antal platser). Resor till och från arbetet, på fritiden och eventuella tjänsteresor registreras i en app och deltagarna kan tävla om priser och dessutom få motion.
20 September
- Frågetävlingen "Sunda rundan": I samband med Europeiska trafikantveckan 16–22 september genomför Umeå kommun en frågetävling utomhus runt om i Umeås tätort med tio frågor och fina priser. Tävlingen ska inspirera medborgarna till att välja cykel och promenader oftare i sin vardag.
- Mellan 16 september-16 oktober pågår en Cykla- och gåkampanj för anställda inom Umeå kommun (ca 11 000 personer får erbjudandet, men det finns begränsat antal platser). Resor till och från arbetet, på fritiden och eventuella tjänsteresor registreras i en app och deltagarna kan tävla om priser och dessutom få motion.
21 September
- Frågetävlingen "Sunda rundan": I samband med Europeiska trafikantveckan 16–22 september genomför Umeå kommun en frågetävling utomhus runt om i Umeås tätort med tio frågor och fina priser. Tävlingen ska inspirera medborgarna till att välja cykel och promenader oftare i sin vardag.
- Mellan 16 september-16 oktober pågår en Cykla- och gåkampanj för anställda inom Umeå kommun (ca 11 000 personer får erbjudandet, men det finns begränsat antal platser). Resor till och från arbetet, på fritiden och eventuella tjänsteresor registreras i en app och deltagarna kan tävla om priser och dessutom få motion.
22 September
- Frågetävlingen "Sunda rundan": I samband med Europeiska trafikantveckan 16–22 september genomför Umeå kommun en frågetävling utomhus runt om i Umeås tätort med tio frågor och fina priser. Tävlingen ska inspirera medborgarna till att välja cykel och promenader oftare i sin vardag.
- Mellan 16 september-16 oktober pågår en Cykla- och gåkampanj för anställda inom Umeå kommun (ca 11 000 personer får erbjudandet, men det finns begränsat antal platser). Resor till och från arbetet, på fritiden och eventuella tjänsteresor registreras i en app och deltagarna kan tävla om priser och dessutom få motion.

Permanent measures Permanent measures

Umeå (Umea) implements one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.

New or improved bicycle facilities
Improvement of bicycle network (creation of new lanes, extension, renovation, signposting etc) planned
Develop public bicycle hiring and sharing systems
Improvement of bicycle facilities (parking, locks etc) planned
Kommunen gör en satsning på att få bort enkelt avhjälpta hinder som cyklisterna möter på våra gång- och cykelvägar. Exempel på åtgärder kan vara att ta bort kantstenar, göra kurvor mindre snäva med me
Pedestrianisation
Create or enlarge pedestrian streets planned
Improvement of infrastructure (new foot bridges, pavements, road crossings, zebra crossings etc) planned
Extension or creation of new greenways planned
Public transport services
Improvement and extension of the public transport network (creation of HOV lanes for public transport modes, new stops, new lines, reserved areas etc)
Use of ecological vehicles for public transport fleets
Traffic calming and access control scheme
Speed reduction programmes in zones near schools
New traffic regulations: traffic circulation and parking planned
Elaboration of new residential areas planned
Accessibilities
Create the tactile pavements
Enlargement of pavements planned
Freight distribution
Introducing cargo bikes
Mobility management
Adoption of workplace travel plans planned
Launch of awareness-raising campaigns
Provision of incentives and bonuses to employers
Organisation of regular fora or surveys on public opinions and ideas