Participating towns and cities

SwedenSollentuna, Sweden

Population:
76.665 inhabitants
Department:
Samhällsbyggnadsavdelningen
Contact:
Inger Mattsson
Sollentuna kommun
191 86 Sollentuna Sollentuna
(++46) 8 579 219 33
Sollentuna already registered 9x for EUROPEANMOBILITYWEEK in: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014

Participation 2020

Activities within the week Activities within the week

Sollentuna organises activities during EUROPEANMOBILITYWEEK 2020, taking into account the annual theme.

16 September
Annons i lokaltidningarna om vilka satsningar för hållbara transporter, som gjorts senaste året och vilka som är planerade.
Vid cykelställ och på andra strategiska platser sätter vi upp lappar med en QR-kod och uppmaning att delta i tävling. QR-koden leder till kommunens webbplats, där det finns en ny fråga varje dag. Frågan kopplas till kommunens nya digitala cykelkarta. Tävlingen marknadsförs också via sociala media.
Utskick till föreningar i kommunen med pdf som uppmanar till att delta i tävlingen och att ta cykeln till föreningsträffarna. Ev. bifogas papperscykelkartor också.
17 September
Tävlingen.
18 September
Tävlingen.
19 September
Tävlingen.
20 September
Tävlingen.
21 September
Film i sociala media som ger tips inför höst-/vintercykling.
22 September
Tävlingen.
Invigning av nytt cykelstråk visas i sociala kanaler i form av en film med politiker som cyklar och håller tal.

Permanent measures Permanent measures

Sollentuna implements one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.

New or improved bicycle facilities
Improvement of bicycle network (creation of new lanes, extension, renovation, signposting etc)
Public transport services
Improvement and extension of the public transport network (creation of HOV lanes for public transport modes, new stops, new lines, reserved areas etc)