Participating towns and cities

Luxembourg Schëtter (Schuttrange) , Luxembourg

Population:
4.147 inhabitants
Contact:
Daniel Flies
2, place de l'église
L-5367 Schuttrange Schëtter
(++352) 350113266
Schëtter (Schuttrange) already registered 12x for EUROPEANMOBILITYWEEK in: 2022 2021 2020 2015 2014 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2002

Participation 2020

Activities within the week Activities within the week

Schëtter (Schuttrange) organises activities during EUROPEANMOBILITYWEEK 2020, taking into account the annual theme.

16 September
Tour du Duerf
Fräiwëllege Parking payant
Verdeele vu Fairtrade Mëtsche fir d’Notzer vum ëffentlechen Transport
Gemengerotssëtzung
Ausstellung vun den Zeechnunge vum Schëldermolconcours fir Kanner - „Fuer lues“
Präisverdeelung vum Schëldermolconcours fir Kanner - „Fuer lues“
Versuchslinn Pedibus
17 September
Tour du Duerf
Fräiwëllege Parking payant
Versuchslinn Pedibus
Ausstellung vun Elektroscooteren
Seminaire: Ecodrive
18 September
Tour du Duerf
Fräiwëllege Parking payant
Versuchslinn Pedibus
Ausstellung vun Elektroscooteren
Gratis Stroossekonformitéitscheck vu Vëloen
Interaktive Workshop zu de Reegelunge vum Code de la route betreffend douce Elektromobilitéit (Trottinetten, Vëloen, Scooteren, asw.)
Méiglechkeet fir Stroossekonformitéitsoprëschtung vu Vëloen
Gratis Vëloswäsch (mobil Wäschstatioun)
19 September
Tour du Duerf
Gratis Vëloswäsch (mobil Wäschstatioun)
20 September
Tour du Duerf
Aweiung vun der Vëlosbox (Mbox)
Geféiert Stroossevëlostour fir erfuere Cyclisten
21 September
Tour du Duerf
Fräiwëllege Parking payant
Versuchslinn Pedibus
Ausstellung vun Elektrovëloen
22 September
Tour du Duerf
Fräiwëllege Parking payant
Versuchslinn Pedibus
Ausstellung vun Elektrovëloen
Seminaire: Elektromobilitéit: een nohaltegen, prakteschen an intelligente Choix?

Permanent measures Permanent measures

Schëtter (Schuttrange) implements one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.

New or improved bicycle facilities
Improvement of bicycle network (creation of new lanes, extension, renovation, signposting etc) planned
Improvement of bicycle facilities (parking, locks etc) planned
Pedestrianisation
Improvement of infrastructure (new foot bridges, pavements, road crossings, zebra crossings etc) planned
Extension or creation of new greenways planned
Public transport services
Improvement and extension of the public transport network (creation of HOV lanes for public transport modes, new stops, new lines, reserved areas etc)
Improvement and extension of the public transport services (express services, increase frequency etc)
Use of ecological vehicles for public transport fleets
Development of new technologies to improve public transport
The development of accessible transport services for all
Traffic calming and access control scheme
Speed reduction programmes in zones near schools planned
Elaboration of new residential areas planned
New forms of vehicle use and ownership
Launch of online car-pooling and car-sharing schemes planned
Responsible car-use (eco-driving etc) planned
Use of clean vehicles
Charging points for electric vehicles
Mobility management
Adoption of workplace travel plans planned
Launch of awareness-raising campaigns planned
Development of travel plans / mobility plans in consultation with local stakeholders planned
Create systems for buses and walking trains planned
Development of systems and equipment for measuring air quality in public places
Organisation of regular fora or surveys on public opinions and ideas