Participating towns and cities

Contact & Activities

Participating city

Krnov
23.130 inhabitants

Local contact

odbor rozvoje města
Kristýna Kutálková
Hlavní náměstí 1 Krnov
++420 734 682 897

Participation 2021

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
16 September
Den bez aut
- do práce pěšky, na kole, koloběžce nebo MHD

Snídaně u radnice
- pro účastníky Dne bez aut, ale i další kolemjdoucí (případně kolem na kole či koloběžce jedoucí) připravena snídaně (koláček, ovoce) v prostoru před radnicí
18 September
Cvilínské schody
- běžecký závod, 218 schodů, 55 metrů převýšení

Zažít Krnov jinak
- sousedská pouliční slavnost
19 September
Den otevřených zahrad a sportovišť
- spolupráce s MŠ, ZŠ a SVČ - jednotlivá zařízení na svých zahradách, hřištích, tělocvičnách připraví jednoduché sportovní či jiné úkoly pro děti, ty po splnění dostanou drobnou odměnu

Podzimní cyklojízda
- společná cyklojízda městem pro veřejnost (tzn. i pro děti - ne dlouhá ani náročná trasa, spíš rekreační vyjížďka pro zábavu), účastníci obdrží drobné dárky s cyklistickou tématikou

Závěrečné posezení DPNK
- ukončení květnové výzvy Do práce na kole spojené se společným opékáním špekáčků a vyhlášením výsledků
21 September
Dětský dopravní den
- spolupráce s SVČ, odehrává se na dopravním hřišti - několik stanovišť s úkoly s dopravní tématikou (poznávání značek, kvíz, jízda zručnosti), po splnění drobné odměny