Participating towns and cities

SwedenTrelleborg, Sweden

Population:
46.896 inhabitants
Department:
Growth Unit, Sustainable Development Department
Contact:
Meaza Yohannes
Trelleborgs kommun, 231 83 Trelleborg
23183 Trelleborg
(++46) 0410734137

Participation 2021

Activities within the week Activities within the week

Trelleborg organises activities during EUROPEANMOBILITYWEEK 2021, taking into account the annual theme.

18 September
Utställning av alternativa drivmedel och fordon mellan kl. 10-14 på stortorget. Under dagen kommer el- och vätgasbilar att visas upp samt olika former av el-cyklar. Tanken är att lyfta de alternativa drivmedlerna samt sprida kunskap om den nya vägstationen som är planerad i kommunen.

Pop-up rådgivning om hållbara transport allt från elcyklar till Tågsemestrande samt dela ut give-aways till de som cyklar och går.