Participating towns and cities

SlovakiaPrešov, Slovakia

Website:
Population:
88.680 inhabitants
Department:
Odbor dopravy, oddelenie dopravnej mobility.
Contact:
Andrascik
Hlavná 73, 080 01 Prešov
(++421) 051/3100229

Participation 2021

Activities within the week Activities within the week

Prešov organises activities during EUROPEANMOBILITYWEEK 2021, taking into account the annual theme.

16 September
Propagácia kampane prostredníctvom letákov, plagátov, webovej stránky mesta, informačných tabúľ na území mesta, ako aj prostredníctvom sociálnych sietí počas celého týždňa.

Permanent measures Permanent measures

Prešov implements one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.

Car-free day Car-free day

Prešov carries out a Car-Free Day 2021 and closes off one or more streets to traffic, and opens it to pedestrians, cyclists and public transport.