Participating towns and cities

Bulgaria Русе (Ruse) , Bulgaria

Population:
141.231 inhabitants
Department:
"Екология и транспорт"
Contact:
Кремена Минева
пл. "Свобода" №6
7000 Русе
(++359) 893664421
Русе (Ruse) already registered 10x for EUROPEANMOBILITYWEEK in: 2023 2022 2021 2020 2014 2013 2011 2004 2003 2002

Participation 2021

Activities within the week Activities within the week

Русе (Ruse) organises activities during EUROPEANMOBILITYWEEK 2021, taking into account the annual theme.

16 September
1. Конкурс за най-добра детска рисунка на теми „Как да се движим безопасно“ или „Спри! Деца на пътя“. От 00:00ч. на 16.09.2021г. до 16:00ч. на 21.09.2021г. ;
2. Конкурс за най-добър макет на тема „Екологичен транспорт“, изработен от еко материали. От 00:00ч. на 16.09.2021г. до 16:00ч. на 21.09.2021г. ;
3. Състезание за най-много изминати крачки на тема „Движи се пеша“. От 00:00ч. на 16.09.2021г. до 23:59ч. на 22.09.2021г.;
4. От 16.09.2021 г. до 22.09.2021 г. чрез медиите се призовават гражданите за предвижване без автомобили.
17 September
1. Конкурс за най-добра детска рисунка на теми „Как да се движим безопасно“ или „Спри! Деца на пътя“. От 00:00ч. на 16.09.2021г. до 16:00ч. на 21.09.2021г. ;
2. Конкурс за най-добър макет на тема „Екологичен транспорт“, изработен от еко материали. От 00:00ч. на 16.09.2021г. до 16:00ч. на 21.09.2021г. ;
3. Състезание за най-много изминати крачки на тема „Движи се пеша“. От 00:00ч. на 16.09.2021г. до 23:59ч. на 22.09.2021г.;
4. От 16.09.2021 г. до 22.09.2021 г. чрез медиите се призовават гражданите за предвижване без автомобили.
18 September
1. Конкурс за най-добра детска рисунка на теми „Как да се движим безопасно“ или „Спри! Деца на пътя“. От 00:00ч. на 16.09.2021г. до 16:00ч. на 21.09.2021г. ;
2. Конкурс за най-добър макет на тема „Екологичен транспорт“, изработен от еко материали. От 00:00ч. на 16.09.2021г. до 16:00ч. на 21.09.2021г. ;
3. Състезание за най-много изминати крачки на тема „Движи се пеша“. От 00:00ч. на 16.09.2021г. до 23:59ч. на 22.09.2021г.;
4. От 16.09.2021 г. до 22.09.2021 г. чрез медиите се призовават гражданите за предвижване без автомобили.
19 September
1. Конкурс за най-добра детска рисунка на теми „Как да се движим безопасно“ или „Спри! Деца на пътя“. От 00:00ч. на 16.09.2021г. до 16:00ч. на 21.09.2021г. ;
2. Конкурс за най-добър макет на тема „Екологичен транспорт“, изработен от еко материали. От 00:00ч. на 16.09.2021г. до 16:00ч. на 21.09.2021г. ;
3. Състезание за най-много изминати крачки на тема „Движи се пеша“. От 00:00ч. на 16.09.2021г. до 23:59ч. на 22.09.2021г.;
4. От 16.09.2021 г. до 22.09.2021 г. чрез медиите се призовават гражданите за предвижване без автомобили.
20 September
1. Конкурс за най-добра детска рисунка на теми „Как да се движим безопасно“ или „Спри! Деца на пътя“. От 00:00ч. на 16.09.2021г. до 16:00ч. на 21.09.2021г. ;
2. Конкурс за най-добър макет на тема „Екологичен транспорт“, изработен от еко материали. От 00:00ч. на 16.09.2021г. до 16:00ч. на 21.09.2021г. ;
3. Състезание за най-много изминати крачки на тема „Движи се пеша“. От 00:00ч. на 16.09.2021г. до 23:59ч. на 22.09.2021г.;
4. От 16.09.2021 г. до 22.09.2021 г. чрез медиите се призовават гражданите за предвижване без автомобили.
21 September
1. Конкурс за най-добра детска рисунка на теми „Как да се движим безопасно“ или „Спри! Деца на пътя“. От 00:00ч. на 16.09.2021г. до 16:00ч. на 21.09.2021г. ;
2. Конкурс за най-добър макет на тема „Екологичен транспорт“, изработен от еко материали. От 00:00ч. на 16.09.2021г. до 16:00ч. на 21.09.2021г. ;
3. Състезание за най-много изминати крачки на тема „Движи се пеша“. От 00:00ч. на 16.09.2021г. до 23:59ч. на 22.09.2021г.;
4. От 16.09.2021 г. до 22.09.2021 г. чрез медиите се призовават гражданите за предвижване без автомобили.
22 September
1. Състезание за най-много изминати крачки на тема „Движи се пеша“. От 00:00ч. на 16.09.2021г. до 23:59ч. на 22.09.2021г.;
2. От 16.09.2021 г. до 22.09.2021 г. чрез медиите се призовават гражданите за предвижване без автомобили.