Participating towns and cities

BulgariaПавликени, Bulgaria

Website:
Population:
21.334 inhabitants
Department:
Регионално развитие, екология, проекти и програми
Contact:
Кристина Георгиева
област Велико Търново, община Павликени, гр. Павликени, бул. "Руски" № 4
5200
(++359) 889/296 292
Павликени already registered 6x for EUROPEANMOBILITYWEEK in: 2023 2022 2021 2018 2017 2004

Participation 2021

Activities within the week Activities within the week

Павликени organises activities during EUROPEANMOBILITYWEEK 2021, taking into account the annual theme.

20 September
Учениците от III клас при ОУ "Св. Климент Охридски" - гр. Павликени ще посетят сградата на РУ - Павликени. Полицейските инспектори ще ги запознаят с правилата за безопасно придвижване по главните улици в града.
21 September
Класните ръководители при ОУ "Св. Климент Охридски" - гр. Павликени на II и IV клас ще припомнят на своите ученици за правилата на движение и показване на кратка демонстрация в близост до сградата на училището.