Participating towns and cities

RomaniaROSIORI DE VEDE, Romania

Population:
30.000 inhabitants
Department:
Primăria Municipiului Roșiori de Vede - DCECS - Biblioteca ”Gala Galaction” - EUROPE DIRECT Teleorman
Contact:
RUSANU MARINELA
Str. Dunării nr. 54-56 , Teleorman
145100 ROSIORI DE VEDE
(++40) 0766268083
ROSIORI DE VEDE already registered 1x for EUROPEANMOBILITYWEEK in: 2022

Participation 2022

Activities within the week Activities within the week

ROSIORI DE VEDE organises activities during EUROPEANMOBILITYWEEK 2022, taking into account the annual theme.

17 September
”Combină și deplasează-te” - este îndemnul pentru posesorii de autoturisme, dar și pentru toți locuitorii județului Teleorman care sunt invitați să se deplaseze cu mijloacele de transport în comun, pe biciclete, trotinete sau pe jos pentru a diminua poluarea generată de vehicule.

"Combine and move" - is the exhortation for car owners, but also for all residents of Teleorman county who are invited to move with public transport, bicycles, scooters or on foot to reduce the pollution generated by vehicles.
18 September
1.”Combină și deplasează-te” - este îndemnul pentru posesorii de autoturisme, dar și pentru toți locuitorii județului Teleorman care sunt invitați să se deplaseze cu mijloacele de transport în comun, pe biciclete, trotinete sau pe jos pentru a diminua poluarea generată de vehicule.

"Combine and move" - is the exhortation for car owners, but also for all residents of Teleorman county who are invited to move with public transport, bicycles, scooters or on foot to reduce the pollution generated by vehicles.


2. ”Sănătate pe bicicletă într-un mediu nepoluat”, activitate pentru locuitorii municipiului care sunt invitați să testeze beneficiile folosirii bicicletei ca mijloc de deplasare, în detrimentul autoturismului,. Organizatorii: Consiliul Local și Primăria Municipiului Roșiori de Vede, Direcția pentru Cultură, Educație, Creație și Sport prin Centrul EUROPE DIRECT Teleorman le propune participanților următorul traseu: sediul ED Teleorman ( unde participanți se vor înscrie și vor primi tricouri și șepci, personalizate cu logo-ul ED Teleorman și Anul european al tineretului) - Primăria Roșiori de Vede - str. Dunării - str. Mihail Kogălniceanu - str. Mărăști - str. Carpați - str. I.L.Caragiale - str. Dorobanți - Barieră - BD Comercial - Pădurea Vedea ( unde Centrul EUROPE DIRECT Teleorman va organiza un punct de hidratare) și retur pe traseul : Pădurea Vedea - Bd. Comercial - str. 1 Decembrie - str. Carpați - str. Sf. Teodor - Primăria Roșiori de Vede.

"Health on a bicycle in an unpolluted environment", activity for the inhabitants of the municipality who are invited to test the benefits of using the bicycle as a means of travel, to the detriment of the car. The organizers: the Local Council and the City Hall of Roșiori de Vede, the Directorate for Culture, Education, Creation and Sport through the EUROPE DIRECT Teleorman Center offers participants the following route: ED Teleorman headquarters (where participants will register and receive t-shirts and caps, personalized with the logo ED Teleorman and the European Year of Youth) - Roșiori de Vede City Hall - Dunării str. - Mihail Kogălniceanu str. - Mărăști str. - Carpati str. - I.L. Caragiale str. - Dorobanti str. - Barrier - BD Commercial - Vedea Forest ( where the EUROPE DIRECT Teleorman Center will organize a hydration point) and return along the route: Pădurea Vedea - Bd. Comercial - 1 Decembrie str. - Carpați str. - Sf. Teodor str. - Roșiori de Vede City Hall.
22 September
3. De Ziua mondială fără mașini, ne plimbăm, dar și curățăm” - invitație la plimbare pe jos, combinată cu adunarea selectivă a gunoiului găsit aruncat pe zonele verzi de pe traseul: DCECS - sediul ED Teleorman - Primăria Roșiori de Vede - str. Mihai Bravu - Bd. Comercial - DJ 612 A - Zona de Agrement - Pădurea Vedea și retur pe traseul: Pădurea Vedea – Zona de Agrement – str. Mărășești – str. Dunării – sediul ED Teleorman.

On World Car-Free Day, we walk, but we also clean" - invitation to walk on foot, combined with the selective collection of trash found thrown on the green areas along the route: DCECS - ED Teleorman headquarters - Roșiori de Vede City Hall - Mihai Bravu str. - Bd. Comercial - DJ 612 A - Recreation Area - Vedea Forest and return along the route: Vedea Forest - Recreation Area – str. Mărășești – str. Dunării - ED Teleorman headquarters.