Participating towns and cities

BulgariaКостенец, Bulgaria

Population:
11.652 inhabitants
Contact:
Verzhiniya Shopska
гр.Костенец, ул. Иван Вазов 2
2030
(++359) 879893302
Костенец already registered 1x for EUROPEANMOBILITYWEEK in: 2023

Participation 2023

Activities within the week Activities within the week

Костенец organises activities during EUROPEANMOBILITYWEEK 2023, taking into account the annual theme.

20 September
20 септември 2023 година – Детска рисунка на тема: „Превозните средства на бъдещето“ и „Ден без автомобили“ – участие ще вземат детски и учебни заведения на територията на общината
21 September
21 септември 2023 година – Разпространение на информационни материали за опазване на околната среда в детски, учебни и здравни заведения
22 September
22 септември 2023 година – Ден без автомобили в Костенец
Община Костенец отправя призив за придвижване без личен автомобил, за да се стимулира ходенето пеша и ползването на обществен или алтернативен транспорт