Participating towns and cities

BulgariaПавликени, Bulgaria

Website:
Population:
21.334 inhabitants
Department:
Регионално развитие, екология, проекти и програми
Contact:
Кристина Георгиева
област Велико Търново, община Павликени, гр. Павликени, бул. "Руски" № 4
5200
(++359) 889/296 292
Павликени already registered 6x for EUROPEANMOBILITYWEEK in: 2023 2022 2021 2018 2017 2004

Participation 2023

Activities within the week Activities within the week

Павликени organises activities during EUROPEANMOBILITYWEEK 2023, taking into account the annual theme.

18 September
"Правила за безопасно движение" - демонстративна практика на ОУ "Св. Климент Охридски", проведена от служители на РУ Павликени.
19 September
"Пестим и опазваме - електромобилите в нашето съвремие" - инициатива на ОУ "Св. Климент Охридски" и НА "Телепол".
20 September
"Пътят на първокласника".
22 September
На 22 септември 2023 г., в Деня без автомобили, Община Павликени в партньорство с ОУ "Св. Климент Охридски" обявява за затворена за ППС улица "Христо Смирненски" , съгласно Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците на МОН.