Participating towns and cities

RomaniaIntorsura Buzaului, Romania

Population:
8.333 inhabitants
Department:
Cabinet primar
Contact:
Silviu Popica
Mihai Viteazul, nr.173
525300 Intorsura Buzaului
(++40) 722616868
Intorsura Buzaului already registered 3x for EUROPEANMOBILITYWEEK in: 2023 2005 2004

Participation 2023

Activities within the week Activities within the week

Intorsura Buzaului organises activities during EUROPEANMOBILITYWEEK 2023, taking into account the annual theme.

All week
Conștientizarea importanței utilizării metodelor de transport nepoluante. Prezentarea sistemelor de transport alternativ. Demonstrații de funcționare pentru sisteme de transport nepoluante.