Registered actions

Instructive bicycle tour to BLANES High Schools.

19 September 2020
Plaça de l'Esglesia, Blanes
Spain
Planned for a group of max 30 cyclers to ensure social distancing, the tour is intended to give high school students the knowledge of the safest routes and how to proceed in every situation . We also intend to raise attention of the shortcomings in our bicycle lane system.
Pensat per a un grup de 30 ciclistes com a màxim per garantir el distanciament social, el recorregut està previst per oferir als estudiants de secundària el coneixement de les rutes més segures i com procedir en qualsevol situació. També pretenem cridar l'atenció sobre les deficiències del nostre sistema de carrils bici.

MOBILITYACTIONS archive