Registered actions

Drive like it's 2019!

19 September 2019
Tirane, Vore, Rinas Road, Tirana Business Park, Building no. 7
Albania
Auto You is an Albanian company specialized to provide e-mobility products and services.

If you haven't tried yet how does it feel to drive an noiseless vehicle with 0 pollution, join us on September 19 for free rides and test drives with electric vehicles. If you already did, you'll want to do it again!

Drive like it's 2019!
Auto You është një kompani shqiptare e specializuar për të ofruar shërbime dhe produkte në fushën e elektromobilitetit.

Nëse ende nuk keni provuar ndjesinë e të ngarit të një makine të pazhurmshme me 0 ndotje, ju mirëpresim më datë 19 Shtator për të ngarë makinat tona elektrike dhe për tu njohur më shumë me këtë teknologji.

Nëse tashmë e keni provuar ndjesinë, do doni ta riprovoni!

MOBILITYACTIONS archive