Registered actions

'Promote Park + Ride' in Antwerp, Belgium

Permanent since 01 August 2020
Q-Park Berchem Station , Burgemeester E. Ryckaertsplein 2 , 2600 Antwerpen
Belgium
Every Saturday and Sunday we promote that visitors of Antwerp park their car at the ring road and proceed to the city centre with public transport. Supporting Antwerp's accessibility and liveability.
Elke zaterdag en zondag bieden we bezoekers van de stad Antwerpen een gunstige oplossing om hun auto aan de ring te parkeren en verder te reizen met openbaar vervoer naar het stadscentrum. Op deze wijze ondersteunen we de toegankelijkheid en leefbaarheid van de stad Antwerpen.

MOBILITYACTIONS archive