Registered actions

Open Doors Day: Visit to the Traffic Management Centre - Plovdiv with students

20 September 2019
Plovdiv, 236, "Shesti Septemvri" blvd.
Bulgaria
The Regional Inspectorate of Environment and Water - Plovdiv together with the Municipality of Plovdiv and the Municipal Traffic Management Centre - Plovdiv are organizing an "Open Doors Day".

Throughout the day, on September 20th students will have the opportunity to visit the Centre and to look how the bus traffic in the second big city in Bulgaria is managed every day.
Регионалната инспекция по околната среда и водите - Пловдив съвместно с Община Пловдив и Общинския център за управление на трафика организират "Ден на отворените врати".
През целия 20 септември ученици ще имат възможност да посетят Центъра и да видят нагледно как се управлява автобусния транспорт във втория по големина град в България ежедневно.

Organiser

Regional Inspectorate of Environment and Water - Plovdiv

MOBILITYACTIONS archive