Registered actions

European Mobility Day 2020. With code "Zero"

Permanent since 16 September 2020
Пловдив, ул.Тополница 3
Bulgaria
Children and teachers from Snezhanka Kindergarten, Plovdiv participate with mini-projects in the European Mobility Day 2020. With code "Zero" road accidents.
Децата и учителите от ДГ Снежанка, град Пловдив участват с минипроекти в европейския ден на мобилността 2020. С код "Нула" на замърсяванията на въздуха и водата, безопасна среда.

Organiser

ДГ "Снежанка"

MOBILITYACTIONS archive