Registered actions

'Car free day' in Varna, Bulgaria

22 September 2020
Varna, str. Preslav
Bulgaria
On September 22, traditionally, the Association "Varna European Youth Capital", with the support of the Municipality of Varna, organizes a "Car Free Day" in the center of Varna. The initiative is part of European Mobility Week. In 2020 traffic will be stopped on Preslav Street, as well as on the promenade, and the streets will become entertainment areas.
На 22 септември, традиционно, Сдружение "Варна Европейска Младежка столица", с подкрепата на Община Варна, организира "Ден без автомобили" в центъра на Варна. Инициативата е част от Европейската седмица на мобилността. През 2020г. движението за автоомобили ще бъде спряно на ул. Преслав, както и на крайбрежната алея, като улиците ще се превърнат в зони за забавления.

MOBILITYACTIONS archive