Registered actions

Ден без автомобили

21 September 2020
СУ "Стоян Заимов", гр. Плевен, ж.к. "Сторгозия" 5802
Bulgaria
21 септември 2020 г. е обявен за Ден без автомобили за всички учители, родители, ученици и персонал в училището. Призивът е на този ден те да се придвижват до училище с градски транспорт, пеша или с велосипеди.

MOBILITYACTIONS archive