Registered actions

Walk to the beach

20 September 2017
Avinguda Montevideo, 14 08340 - Vilassar de Mar
Spain
The students of the middle cycle will travel on foot through the town, following an itinerary on a map that will lead them to locate different parts of Vilassar de Mar that contain a bunch of cultural heritage that must be known and preserved. Once they reach the beach, they will carry out cooperative games in a natural space.
Els alumnes de Cicle Mitjà es desplaçaran a peu pel municipi tot seguint un que els ha de dur a localitzar racons de Vilassar de Mar que contenen un bocí del patrimoni cultural que cal conèixer i conservar. Un a la platja, es duran a terme jocs cooperatius en un espai natural que cal preservar.

MOBILITYACTIONS archive