Registered actions

me and my bike at school

10 September 2018 - 28 September 2018
c/Ramón Benito, 4 Rotglà i Corberà 46816 Valencia
Spain
The students come to school with their bikes. They experiment and learn to make good use of the city. The families collaborate in the activities with their proposals and help.
L'alumnat acudix al centre educatiu amb la seua bici per poder realitzar les diferents activiats proposades. D'aquesta manera prenen consciència de la importància de l'ús d'un transport més respectuós amb el medi ambient. Al mateix temps experimenten de forma grupal técniques de conducció segura en les ciutats.
Les famílies colaboren amb el seu suport i les seues propostes.

MOBILITYACTIONS archive