Registered actions

ÈRICA – AUTONOMOUS BUS CATALAN TOUR

07 September 2018 - 28 October 2018
Sant Cugat del Vallès, Terrassa, Sabadell, Girona, Reus, El Vendrell, Martorell and Vic.
Spain
The purpose of this tour is double. On the one hand, that citizens can see how an autonomous vehicle without driver works, how it interacts with the city and understand what the new culture of mobility will entail. And on the other hand, the city councils can see how the vehicle behaves and which changes the cities will have to adopt to adapt to its operation.
L’objectiu d’aquesta gira és doble. D’una banda, que la ciutadania pugui veure com funciona un vehicle autònom sense conductor, com interactua amb la ciutat i entendre què comportarà la nova cultura de la mobilitat. I d’altra banda, que els ajuntaments puguin veure com es comporta el vehicle i quins canvis hauran d’adoptar les ciutats per adaptar-se al seu funcionament.

Organiser

Associació de municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU)

MOBILITYACTIONS archive