Registered actions

Campus-City bike route in A Coruña, Spain

16 September 2020 - 26 September 2020
Oficina de Medio Ambiente UDC , Edificio Xoana Capdevielle, Campus Elviña , Rúa As Carballeiras, 1. , 15008 A Coruña
Spain
The University of A Coruña offers a bike loan service for university community. The day of bikes distribution the users receive an "Ergonomics and basic maintenance of bike" course, and after they are guided in a route from the Campus to the City to know the best itinerary route.
A Universidade da Coruña ofrece un servizo de préstamo de bicicletas para a comunidade universitaria. O día da distribución de bicis as persoas usuarias reciben un curso de "Ergonomía e mantemento básico da bicicleta" e despois seguen unha ruta guiada do Campus á Cidade para coñecer o mellor itinerario.

MOBILITYACTIONS archive