Registered actions

VadeBike Intermodal Route - SEM18

22 September 2018
Plaça d'Espanya, Plaça Espanya, Barcelona
Spain
We will take a guided bike tour through the city, leaving the vadeBike station of Plaça d'Espanya, going through modernist buildings and during the tour, the participants will leave their bikes to another vadeBike station to take another means of transport ( metro, bus, railways) and follow the route on foot.
Farem una ruta guiada en bici per la ciutat, surtint de l’estació vadeBike de Plaça d’Espanya, passant per edificis modernistes i al mig de la ruta els assistents deixaran les bicis a una altra estació vadeBike per agafar un altre mitjà de transport (metro, bus, ferrocarrils) i seguir la ruta a peu.

MOBILITYACTIONS archive